Просвітницька платформа

Просвітницька платформа

Початком цього став візит по обміну досвідом за підтримки ПРООН на тему:«Діалог: соціальна єдність для вирішення проблем громад за принципом “знизу до гори”», м. Кремінна, 14-15 серпня 2016 року. Програма Розвитку ООН, за підтримки Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції, в рамках Проекту Відновлення врядування та примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні, підтримує налагодження діалогу та зміцнення соціальної єдності в громадах Донецькій та Луганській областях, підконтрольних українському Уряду. Проект передбачає відбір групи активних осіб, які бажають побудувати діалог та налагодити партнерські зв’язки з владою та мають приклади реалізації сумісних проектів (влада, громада, бізнес).

До складу ініціативної групи для участі у візиті по обміну досвідом до м. Кремінна та Кремінського району 14 – 15 серпня 2016 року увійшло 13 осіб, серед яких були представники офіційно зареєстрованої громадської організації (ГО #Агенція_освітніх_ініціатив), закладів освіти, влади та ЗМІ, співробітники міжнародних організацій, що працюють на території Старобільського району. Одним з критеріїв відбору до участі в візиті була наявність бачення розвитку власної території та бажання познайомитись з успішними практиками інших громад щодо соціальної єдності та згуртованості для вирішення місцевих проблем.
Протягом першого дня роботи учасники взяли участь у чотирьох тренінгах: 1) «Знайомство та представлення проекту та ініціатив ПРООН в регіоні»; 2) «Дослідження методів роботи з розвитку соціальної згуртованості, будівництво миру та діалогових процесів»; 3) «Практичне дослідження стратегій з розвитку співробітництва в громаді»; 4) «Інструктивно — аналітичне представлення проектної документації. Розвиток ідей для подальшої роботи власного проекту».
Під час тренінгової сесії було розглянуто основні положення розробки проектів, окреслено напрями вдосконалення життя громади, на які можуть бути спрямовані міні-ініціативи, зокрема культура, просвітницька діяльність та навчання, підтримка ЗМІ, організація ефективної системи надання послуг населенню, розроблення і реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, розвиток ефективних механізмів управління на місцевому рівні. Крім того, учасникам було продемонстровано основні вимоги до написання концепції власних проектів для втілення їх в життя, було розглянуто питання проектного менеджементу, принципів визначення бенефіціарів, обсягів та принципів фінансування та співфінансування, визначення мети міні-ініціатив тощо.
Протягом другого дня візиту учасники відвідали: об’єкти мікро-проекту ГО «Кремінська бізнес-асоціація» «Перебудова корпусу № 1 комунальної установи «Позаміський заклад відпочинку та оздоровлення «Мрія» для розміщення ВПО»; офіс ГО “Кремінська бізнес-асоціація”; офіс ГО «Кремінський районний центр регіонального розвитку «Наша громада». Окрім цього була також організована зустріч в РДА міста
Кремінна.
Візит допоміг більш чітко зрозуміти концепцію ПРООН, основні аспекти налагодження діалогу та зміцнення соціальної єдності в громадах Донецькій та Луганській областях, підконтрольних українському Уряду, та те, яким чином громадські міні-ініціативи можуть сприяти втіленню окреслених ідей в рідній громаді.
347