Проект «Практична школа фасилітації» ГО «Просвіта» (2018)

У зв’язку з конфліктом на Сході частина університетів змушені були переїхати з тимчасово окупованих територій, що сприяло росту студентської молоді у малих містах на лінії розмежування. Втім, інфраструктура та середовище цих міст не була пристосована до прийому великої кількості переселенців з великих міст. Часто студенти зтикаються з відсутністю розвинутої технічної бази, відсутністю альтернатив, пасивністю місцевих мешканців. Поглибленню проблем сприяє слабкий розвиток громадського та культурного секторів, що спричиняє певну ізольованість та знижує доступ до альтернативних практичних знань.

У ході нашого проекту передбачена співпраця з Луганським національним університетом ім. Т. Шевченка, який зараз розташований у м. Старобільськ. Під час попередніх заходів ми виявили зацікавленість студентів у вивченні нових неформальних методів роботи з аудиторією. більшість студентів не володіють необхідними знаннями з неформальної освіти та не можуть застосовувати ці знання на практиці.

Місто, що знаходиться далеко від тимчасового центру Луганської області та потребує додаткового залучення місцевих мешканців у різні громадські проекти та ініціативи.

Під час проекту ми хочемо налагодити майбутню генерацію тренерів, які будуть впроваджувати проекти з неформальної освіти та прав людини в своїх громадах, що сприятиме поглибленню демократичних процесів та залученню місцевих мешканців до спільних заходів, а в результаті, до процесу прийняття рішень.

Проект передбачає кілька етапів:

1.  Розробку методології

2. Відбір учасників

3. Проведення тижневої навчальної сесії «Школа фасилітатора»

— — Менторська допомога у розробці міні-проектів направлених на роботу в громаді

— — Реалізація проектів учасників

— — Фінальна конференція та представлення напрацювань, успішних історії.

4. Розробка методичних матеріалів

5. Впровадження міні-проектів учасників. Менторська допомога під час реалізації проектів

Бенефіціари поекту: студенти 1-4 курсів університету, коледжу, ліцеїв, школярі, викладачі, місцеві мешканці, переселенці – 15 прямих бенефіціарів та приблизно 2о «непрямих», що будуть залучені до діалогів.

Очікувані результати:

1)  Навчено 15 тренерів, які будуть впроваджувати проекти з неформальної освіти та прав людини в своїх громадах, що сприятиме поглибленню демократичних процесів та залученню місцевих мешканців до спільних заходів, а в результаті, до процесу прийняття рішень.

2) Інтегрувалося 30% студентської молоді, яка прибула із окупованої території або “сірої зони”, в українську молодіжну спільноту.

3) Більше 40 учасників відвідали публічні заходи проекту, що дозволить сформувати у них ще більшу громадську позицію та включеність у вирішення існуючих актуальних питань у громаді.

4) Проведено 1 захід – навчання фасилітаторів методики «форум-театру» та діалогів.

Адреси і контакти

244