АМБАСАДОРИ МИРУ — ПОТУЖНА МЕРЕЖА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗБУДОВИ МИРУ

Тип статті:
Авторська
Джерело:

АМБАСАДОРИ МИРУ — СПІЛЬНОТА, ЯКА ЗРОСЛА ЗІ ЗВИЧАЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПОСТУПОВО ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ПОТУЖНУ МЕРЕЖУ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗБУДОВИ МИРУ

Image

З моменту появи в Україні територій, що постраждали від конфлікту на сході України, в Донецькій та Луганській областях працює Програма ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру забезпечує пріоритетні потреби на Сході України ще з початку збройного конфлікту навесні 2014 року. Програма спрямована на підтримку відбудови економіки постраждалих від конфлікту громад, реалізацію реформ з децентралізації влади та охорони здоров’я, зміцнення громадської безпеки та соціальної згуртованості на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей та в районах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря.

Зокрема, Програма працює за напрямком своє діяльності «Громадська безпека та соціальна згуртованість». Саме за яким і розробляються та реалізуються різноманітні активності партнерами, разом із активними педагогами та громадськими діячами, які працюють із молоддю та студентами навчальних закладів різного рівня, які вчать будувати толерантне, не конфліктне суспільство, в якому індивід поважає думку кожної людини та прагне змін демократичними шляхами.

Нагадаємо, що термін «соціальна згуртованість» ємко визначено Радою Європи:

«Соціальна згуртованість– це здатність суспільства забезпечити благополуччя всіх своїх членів, мінімізувати нерівність і уникнути поляризації. Згуртоване суспільство є взаємодоповнюючим співтовариством вільних осіб, які реалізують спільні цілі демократичними засобами».

Відтоді, коли цей термін так ємко охоплює під собою весь спектр питань, в тому числі пов’язаних із вміннями та специфічними навичками кожної людини зокрема жити та працювати в умовах конфліктної середи, і за допомоги Програми ООН із відновлення та розбудови миру і почали на сході України розроблятися та впроваджуватися в життя такі комплексні навчання, як наприклад «Школа Амбасадорів Миру», яка започаткована з 2018 року спільно з ГО «Донецький молодіжний дебатний центр» та лідеркою цієї організації, пані Ольгою Донець. Серед учасників школи були громадські активісти, що працюють з молоддю та педагоги навчальних закладів в Донецькій та Луганській областях.

Свою діяльність Амбасадори миру спрямовують, зокрема, на досягнення Цілі сталого розвитку №16 «Мира та справедливість». Як відомо, всього Цілей сталого розвитку (далі по тексту скорочено – ЦСР) сімнадцять, які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегiчних рамок нацiонального розвитку України на перiод до 2030 року на засадах принципу «нiкого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку.

Кожну глобальну ціль було розглянуто з урахуванням специфіки національного розвитку. Протягом 2016-го року в Україні було проведено низку національних (4) та регіональних (10) консультацій. За результатами консультацій можна зробити висновок, що національні ЦСР слугуватимуть основою для інтеграції зусиль, спрямованих на забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування.

Таким чином, колись вдало розроблене та організоване навчання у 2018 році під назвою «Школа Амбасадорів Миру» для її учасників фактично у 2020 році перетворилося на потужну спільноту практиків-педагогів – «Амбасадори миру», яка несе мир та справедливість навколо, набуває сталості та становиться все більш та більш затребуваною громадськістю, допомагає формувати майбутнє толерантне суспільство, де обов’язково буде поважатися думка кожного, дотримуватися права людини, а цілі соціально поєднаних спільними цінностями спільнот – досягатися мирними, демократичними кроками.

Та, якщо колись, Ви побачити бузковий колір та десь в руках людини, можливо поруч або на малюнку, зображення вісьминога (можливо у вигляді брелока-посвідчення), знайте, Ви зустріли Амбасадора миру (бо вони обрали такий собі брендований стиль та колір), а значить і мир навколо одразу стане краще.

Якщо Вас зацікавить інформація, до Вашої уваги ця публікація, яку можна скачати за посиланням нижче.

Там автори та самі Амбасадори виклали дуже всього цікавого.

Ця публікація стала можливою завдяки її авторам: Ганна Борова, Ольга Донець, Олексій Головатий, Ксенія Дружина в рамках співпраці з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру та завдяки організації, що утворилася під назвою ГО «Амбасадори миру».

Дивитися документ:
1420
No comments yet. Be the first to add a comment!