​«Партнерство університету та громадськості задля просування спільних цінностей» – голова ГО «Фундація «Простір»

В СНУ ім. В. Даля продовжується реалізація проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»/«Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU). 

Важливим заходом, який підсумовує певні підсумки реалізації проєкту в цьому році стала І Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: виклики взаємодії та розвитку», яка відбулася в онлайн форматі. В конференції взяли активну участь представники партнерів проєкту (Інститут вищої освіти НАПН України, СНУ ім. В. Даля, МДУ, British Council), МОН України, органів влади та бізнесу, міжнародні експерти. На сесіях конференції було обговорено ряд важливих питань щодо трансформації вищої освіти в Україні, впливу війни та завдань післявоєнного відновлення, трансформації переміщених університетів. 

Учасники конференції почули інформацію стосовно політики профільного міністерства стосовно переміщених вишів, їхніх ресурсів і спроможності до відновлення і розвитку, подолання виснаження співробітників після війни.

Університетську спільноту представили наступні доповідачі:
«Розвиток переміщеного університету: проблеми та перспективи» – Олексій Целіщев, проректор з наукової роботи,
«Роль університетів у регіональному розвитку на засадах смартспеціалізації» – Наталія Швець, доцентка,
«Цінності переміщеного університету: особистість та джерела розвитку» – Руслан Галгаш, проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку,
«Студентське життя у переміщеному університеті» – Яна Чанкотадзе, спеціалістка відділу міжнародних проєктів і програм, голова ГО «Лабораторії розвитку Луганщини»,
«Університетська спільнота: реалізація антикризових заходів в умовах воєнного стану» – Яна Білоус, доцента кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, голова Благодійної організації «Благодійний фонд «Новий університет»,
«Партнерство університету та громадськості задля просування спільних цінностей» – Сергій Кудрявцев, декан Факультету інженерії, голова ГО «Фундація «Простір»,
«Формуванні правової культури особистості та суспільства: взаємодія організацій громадянського суспільства з юридичними кліниками (на прикладі спільної проєктної діяльності)» – Галина Татаренко, завідувачка кафедри конституційного права, голова ГО «Фундація «Жіноча ініціатива», керівниця Юридичної клініки PRO BONO.
Source: https://snu.edu.ua/index.php/2022/12/02/predstavni...

22:05 Яна Чанкотадзе
Северодонецк, Центральный, 59а
No comments yet. Be the first to add a comment!