Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ"

ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ"
ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 0ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 1ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 2ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 3ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 4ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 5ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 6ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 7ГО "АМБАСАДОРИ МИРУ" 8

     Хто такі Амбасадори миру? Як вони працюють та звідки з’явились? Ці питання турбують соціально активну громадськість і зараз. Але, в цій статті трошки історії питання та про послідовні дії педагогів-амбасадорів миротворчої просвітницької діяльності в Донецькій та Луганській областях.

     Зображення

     Як звісно, з моменту появи в Україні територій, що постраждали від конфлікту на сході України, в Донецькій та Луганській областях працює Програма ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

     Програма працює за трьома великими напрямками, у тому числі щодо громадської безпеки та соціальної згуртованості. Саме за цим напрямком роботи і розробляються та реалізуються різноманітні активності партнерами, які вчать будувати толерантне не конфліктне суспільство, у якому індивід поважає думку кожної людини та прагне змін демократичними шляхами, разом із активними педагогами та громадськими діячами, які працюють із молоддю та студентами навчальних закладів різного рівня.

     Нагадаємо, що термін «соціальна згуртованість» ємко визначено Радою Європи:

     «Соціальна згуртованість– це здатність суспільства забезпечити благополуччя всіх своїх членів, мінімізувати нерівність і уникнути поляризації. Згуртоване суспільство є взаємодоповнюючим співтовариством вільних осіб, які реалізують спільні цілі демократичними засобами».

     Зображення

     Відтоді, коли цей термін так ємко охоплює під собою весь спектр питань, в тому числі пов’язаних із вміннями та специфічними навичками кожної людини зокрема жити та працювати в умовах конфліктної середи, і за допомоги Програми ООН із відновлення та розбудови миру і почали на сході України розроблятися та впроваджуватися в життя такі комплексні навчання, як наприклад «Школа Амбасадорів Миру», яка започаткована з 2018 року спільно з ГО «Донецький молодіжний дебатний центр» та лідеркою цієї організації – пані Ольга Донець.

     Вона складалася із двох навчальних блоків, за підсумками яких і були підготовлені 25 тренерів з Донецької та Луганської області в якості “амбасадорів миру”, посилено їх компетенції з питань трансформації конфліктів, ненасильницького спілкування, побудови діалогів. Та надані інструменти та методологію миротворців, пов’язаних з трансформацією конфліктів, освітою в галузі прав людини, міжкультурного діалогу. Після 5-ти денної Школи влікту, ці люди з числа, в основному активних педагогів шкіл — навчальних закладів вищої та середньої освіти двох областей, і підготовули аналогічні власні навчальні програми, адоптовані для учнів різного віку і вже незабаром поїхали проводити свої власні тренінги на тему “Налагодження діалогів: молодь за мир в громадах”, якими вже восени охопити щонайменше 500 осіб.

     Програма була на стільки успішною за оцінками слухачів та попитом тих, хто хотів запросити Амбасадорів для проведення івентів в школах, що її повторили ще раз в 2019 році і загалом охопили 73 особи.

     А вже станом на кінець 2020 року, амбасадори власними заходами з молоддю та однодумцями-педагогами вже провели більш ніж 300 власних заходів для більш ніж 5 000 осіб, щороку запроваджують власні амбасад орські акції та специфічні заходи до Міжнародного Дня Миру (21 вересня), до яких залучається все більше та більше людей, щоб висловити своє прагнення до миру і справедливості, про що, до речі йдеться і в Ціль.16 «Мир та справедливість».

     Як звісно, всього цілей сталого розвитку (ЦСР) сімнадцять, які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегiчних рамок нацiонального розвитку України на перiод до 2030 року на засадах принципу «Нiкого не залишити осторонь» було започатковано інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку.

     Кожну глобальну ціль було розглянуто з урахуванням специфіки національного розвитку. Протягом 2016-го року в Україні було проведено низку національних (4) та регіональних (10) консультацій. За результатами консультацій можна зробити висновок, що національні ЦСР слугуватимуть основою для інтеграції зусиль, спрямованих на забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування.

     Зображення

     До речі, одним із методів знайомства з групою на своїх заходах, Амбасадори використовують гру «Світ без обмежень» — фактично це набір ЦСР-головоломок з кюар-кодами, які і відсилають до інформації про ЦСР та тоді по черзі, хто збирає відповідний кубик-головоломку ЦСР, той і починає (або продовжує) знайомство шляхом свого представлення, під час якого, з урахуванням вивченої інформації про конкретну ЦСР і розповідає, яким чином виконує (або може виконати) та вчинити відповідні дії для впровадження в життя ЦСР, враховуючі власне повсякденне життя та свій власний звичайний побут. Слід зазначили, що сам комплект гри народився під час зустріч спільнот-партнерів Програми ООН, апробувався на амбасадорських навчаннях та і зараз виробляється компанією «3D.Farm» разом із ГО «Центр розвитку майбутнього» з міста Краматорськ Донецької області.

     Таким чином, історія навчання у Школі Амбасадорів Миру фактично стало поштовхом до подальшого розповсюдження цілої мережі соціально-активних педагогів, які:

     • стали тренерами та тренерками (вчителями та вчительками, викладачами та викладачками) з питань трансформації конфліктів, ненасильницького спілкування, побудови діалогів; отримають інструменти та методологію миротворців, пов’язаних з трансформацією конфліктів, освітою в галузі прав людини, міжкультурного діалогу;
     • продовжили підвищувати рівень обізнаності молоді та інших вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів ВНЗ, ПНЗ з зазначених питань та підвищувати навколо таким чином і рівень толерантності, взаємоповаги серед загальноосвітніх шкіл та ВУЗів, закладів професійної освіти;
     • учасники розробили власні тренінгові програми “амбасадів миру” для використання не тільки у власних навчальних закладах, а методику миротворення адоптували до сучасних вимог та стали передавати через практичні навички іншим для подальшого завпровадження в просвітницьку діяльність безконфліктного спілкування в навчальних закладах різних рівнів;
     • постійно щорічно тепер підвищують рівень обізнаності не менш 3000 осіб на рік та рівень толерантності, взаємоповаги для життя, навчання та роботи в кризовому оточенні.

     Зображення

     Учасники амбасадорських навчань так подружилися під час заходів, що об’єдналися на підставі загальних цінностей в окрему мережу та створили в 2020 році вже власну громадську організацію «АМБАСАДОРИ МИРУ» (день народження організації — 29 липня 2020 року). І без того міцну соціальну єдність цієї спільноти підсилив і новий виклик щодо ситуації з COVID, але знов на допомогу мережі Амбасадорів миру прийшла Програма ООН із відновлення та розбудови миру, спеціалісти та керівництво якої одразу відреагували на потреби мережі і самі амбасадори за власним бажанням одразу:

     • підвищили свої знання щодо використання онлайн-інструментів за спеціально організованим для них навчанням;
     • перейшли на роботу в новітніх онлайн-ресурсах та періодично збираються для обговорення власних інструментів, ініціатив та підвищують далі власні навички онлайн-тренерства та щодо роботи з темами «миротворчість», «конфлікти», «не конфліктне спілкування», «розвиток аргументованої мови та дебатна майстерність», «толерантність», «права людини», «гендерні підходи», «інклюзія у всіх сферах життя», періодично висвітлюють свою діяльність на власних сторінках амбасадорської спільноти сайту «Громадськість Донеччини та Луганщини» www.ndo.lg.ua та ін.
     • перенесли свої амбасдаорськи заходи спочатку в вуличний формат роботи зі спеціальним мобільним обладнанням, а пізніше і в суто онлайн-формат, розробили спеціальний захід-просвітницьку компанію під назвою «Лабораторія Амбасадори миру: трансформація конфліктів», який і зараз користується попитом і в дорослих і в дітей;
     • вчинили певну професійну колаборацію з іншими «лабораторіями» Програми ООН та підтримую Телеграм канал під назвою «TolerancеLAB/UNRPP». Наприклад з «Лабораторія толерантності», яку ведуть молоді методисти СНУ ім. В. Даля, що фактично перетворилось на «діалог поколінь», передачу досвіду роботи тренерок з числа молоді університету більш дорослим людям – педагогам шкіл, для організації більш цікавих заходів за допомоги онлайн-інструментів;
     • працюють над власною публікацією — «Посібник Амбасадорів миру».

     Зображення

     Тому, робимо висновок, що колись вдало розроблене та організоване навчання у 2018 році під назвою «Школа Амбасадорів Миру» для її учасників фактично у 2020 році перетворилося на потужну спільноту практиків-педагогів – «Амбасадори миру», яка несе мир та справедливість навколо, набуває сталості та становиться все більш та більш затребуваною громадськістю, допомагає формувати майбутнє толерантне суспільство, де обов’язково буде поважатися думка кожного, дотримуватися права людини, а цілі соціально поєднаних спільними цінностями спільнот -досягатися мирними, демократичними кроками.

     Та, якщо, Ви побачити бузковий колір та десь в руках людини, можливо поруч або на малюнку, зображення вісьминога (можливо у вигляді брелока-посвідчення), знайте, Ви зустріли Амбасадора миру, бо вони обрали такий собі брендований стиль, а значить і мир навколо одразу стане краще.

     Зображення

      Якщо Вас зацікавив це матеріал, Ви можете стати частиною руху Амбасадорів Миру, а саме Ви можете:

     • знайти спільноту Амбасадорів на сайті www.ndo.lg.ua в розділі «Мережа Амбасадорів миру» та шляхом натискання на мепінгу кнопок перейти на сторінку кожного амбасадора, щоб переглянути чим конкретно він займається;
     • амбасадорська мережа представлена в окремій групі під назвою «Школа амбасадорів миру un rpp» RPP на Facebook і за специфічним хештегом #ambassadorsoftpeace_unrpp можна знайти інформацію та зв’язатися через цю соціальну мережу в разі зацікавленості з будь-яких питань;
     • на вищевказаному ресурсі в розділі «Оголошення» періодично публікуються навчання про набори до Школи Амбасадорів та різноманітні амбасадорські заходи, частиною яких може стати кожний. Треба тільки слідкувати за оголошеннями, або підписатися на Телеграм канал розсилки повідомлень цієї веб-платформи;
     • всі запитання та пропозиції можна відправляти на офіційну електрону адресу ГО «Амбасадори миру» ambassadorsofpeace2020@gmail.com, а практичний посібник «Амбасадори Миру: методи і практики», що розкривають питання підвищення рівня соціальної єдності між молодими і дорослими соціально активними людьми та є фактично впровадженням миротворчості в освітній процесс з рекомендаціями та вправами шукайте в розділі «Статті» також веб-платформи www.ndo.lg.ua;
     • залучити Амбасадора миру до проведення власних програм навчань, або запросити Амбасадорів провести захід, наприклад «Лабораторія трансформації конфліктів» та залучитись після цього до окремого Телеграм каналу спільноти учасників просвітницьких лабораторій,

     все це можна щоб підвищити власні компетенції за допомогою цієї спільноти та її заходів і організував спільні події задля підтримки та розвитку миротворчої діяльності в Україні.

855