Інклюзивна громадська радниця Заіка Людмила

Інклюзивна громадська радниця Заіка Людмила

Напрями роботи Інклюзивного громадського радника, що залучений до діяльності мережі в якості волонтера — це діяльність за всіма напрямами діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ», зокрема:

(1) Організація роботи виконавчого офісу, діловодства та документообігу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(2) Здійснення захисту прав людей з інвалідністю шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо, а також організація, підтримка та участь відповідно до законодавства в міжнародних, державних і недержавних програмах і проєктах, спрямованих на захист прав людей з інвалідністю за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(3) Налагодження співпраці з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими та інвестиційними установами, підприємствами за підтримки ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(4) Робота в порядку визначеному законом по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проєктів для досягнення статутної мети ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(5) Участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій тощо, за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(6) Участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших заходах, сприяння виданню та поширенню друкованих матеріалів, створенню радіо — телепередач і фільмів, що відповідають меті ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(7) Сприяння розвитку соціального підприємництва в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(8) Сприяння розвитку сільського зеленого туризму та рекреації в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(9) Внесення в порядку визначеному законодавством до органів державної влади і місцевого самоврядування, пропозицій з питань пов'язаних з діяльністю ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(10) Сприяння створенню комфортних умов для організації відпочинку своїх членів та розвитку спорту за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(11) Розробка та впровадження інноваційних соціальних технологій при підтримці ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(12) В порядку визначеному законодавством проведення консалтингових та соціологічних досліджень, сприяння створенню банків наукових та інноваційних проєктів, інформаційних та учбово-дослідницьких центрів за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(13) Розповсюдження інформації відносно своєї діяльності та популяризації своєї мети відповідно завдань, визначених цією Угодою та від імені ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(14) Забезпечення членів Мережі відповідною технічною та економічною інформацією, підготовка аналітичних матеріалів щодо стану соціального розвитку, сприяння створенню інформаційної системи моніторингу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(15) Сприяння членам ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» в отриманні повної і достовірної інформації про діяльність державних і недержавних органів, міжнародних організацій, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм, про їх роль в розвитку структури для підтримки людей з інвалідністю на території здійснення діяльності Інклюзивними громадськими радниками.
(16) Сприяння розвитку демократичної культури соціального спілкування і взаємодії, вдосконалення системи зав’язків міжнародних організацій, державних установ, бізнес- структур та громадськості в розвитку системи захисту прав людей з інвалідністю.
(17) Моніторинг реальної ситуації про працевлаштування інвалідів та регулювання, саморегулювання з точки зору відповідності європейським стандартам та відповідно до доручень ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».
(18) Сприяння захисту навколишнього середовища з метою покращення та підтримки рівня здоров'я населення відповідно до діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(19) Створення і ведення бази даних членів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(20) Створення і ведення бібліотеки, архіву та депозитарію ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(21) Технічна підтримка веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» та партнерів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(22) Інформаційно-аналітична діяльність, актуалізація контенту веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».

Адреса и контакты

274