Громадська організація «Інвалідів – ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району"

Громадська організація «Інвалідів – ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району"

Метою діяльності організації – представляти/об’єднувати осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, інших осіб, яким не байдужий стан, захист і підтримка постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, що об’єдналися для сприяння, задоволення та захисту своїх соціальних, економічних та інших прав і законних інтересів.        

Організація є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, яке не має на меті одержання прибутку, яке на добровільних засадах на основі єдності інтересів її членів об’єднує осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, інших осіб.

Метою діяльності організації – представляти/об’єднувати осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, інших осіб, яким не байдужий стан, захист і підтримка постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, що об’єдналися для сприяння, задоволення та захисту своїх соціальних, економічних та інших прав і законних інтересів.

Основні види діяльності:

-сприяє у наданні допомоги потерпілим та їх сім’ям у вирішенні соціальних, медичних та інших проблем;

-сприяє у зборі та систематизації, в порядку визначеному законодавством, інформації про громадян, які проживають на території смт.Новоайдар і є потерпілі в наслідок Чорнобильської катастрофи;

-налагоджує і розвиває співробітництво з громадськими, благодійними організаціями, екологічними рухами, лікувальними установами, науково-дослідними центрами та ін.;

-інформує населення про Чорнобильську трагедію та її наслідки;

-взаємодіє з міжнародними організаціями, установами, підприємствами іноземної форми власності;

-висловлює, представляє і захищає права та інтереси членів Організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах і громадських об’єднаннях в порядку, визначеному чинним законодавством;

-взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я в населених пунктах Луганської області, а також сприяє у створені спеціалізованих центрів;

сприяє діяльності, спрямованої на охорону навколишнього середовища, в порядку, визначеному чинним законодавством

332