Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Новоайдарська районна громадська організація "Фенікс"

Новоайдарська районна громадська організація "Фенікс"

Місією організації є задоволення та захист своїх законних соціальних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, провадження освітньої і наукової діяльності, спрямованої на ствердження та популяризацію ідей демократії та громадянського суспільства, плюралізму, дотримання прав та свобод людини і громадянина. 

Основними видами діяльності є:

— сприяння впровадженню освітніх, культурних, спортивних, екологічних, оздоровчих, енергозберігаючих програм і проектів;

— вивчення та розповсюдження передового досвіду ефективного впровадження в життя програм і проектів місцевого розвитку;

— надання консультативної, методологічної та організаційної допомоги членам Організації;

— інформування органів місцевого самоврядування та громадськості про прийняті Організацією рішення та заходи;

— сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, що спрямовані на розвиток місцевої громади;

— здійснення підтримки у реалізації соціальних програм на локальному рівні у сфері освіти, науки, культури, мистецтва, інформації, туризму, спорту, дозвілля, охорони здоров'я, соціального захисту тощо;

— об'єднання громадян для впровадження спільної освітньої і наукової діяльності спрямованої на ствердження та популяризацію ідей демократії та громадянського суспільства, плюралізму, дотримання прав та свобод людини і громадянина;

— реалізація та підтримка освітніх, наукових, культурних ініціатив, проектів і програм організацій та окремих осіб спрямованих на ствердження та популяризацію ідей демократії та громадянського суспільства, плюралізму, дотримання прав та свобод людини і громадянина, інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури;

— збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан демократії і громадянського суспільства, дотримання і порушення прав і свобод людини і громадянина, реалізацію громадянських ініціатив;

— правове просвітництво, підвищення правової свідомості, культури та психології громадян;

— сприяння демократизації початкової, середньої та вищої освіти в тому числі сприяння розвитку студентського та шкільного самоврядування;

— всебічне сприяння розвитку громадських організацій;

— захист конституційних, соціальних, економічних, громадських, культурних прав членів Організації.

239