Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Українська Федерація "Спорт заради розвитку"

Українська Федерація "Спорт заради розвитку"

Головною метою Федерації є популяризація концепції «Спорт заради розвитку» задля досягнення шести пріоритетних цілей сталого розвитку:

•сприяння розвитку через спорт,
•сприяння здоров’ю населення через спорт,
•сприяння досягненню цілей освіти через спорт,
•сприяння гендерній рівності через спорт,
•сприяння рівності та загальній інклюзивності через спорт,
•сприяння миру та стабільності через спорт.
Основними напрямами діяльності Федерації в межах чинного законодавства є:
1. Використання концепції «Спорт заради розвитку» для підвищення ролі фізичної культури і спорту, покращення здоров’я громадян, формування здорового способу життя громадян.
2. Співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановлення партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, професійними спілками, їх об'єднаннями та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах із ними.
3. Розвиток і здійснення зв’язків (включаючи укладення договорів про співробітництво і обмін досвідом роботи) зі спортивними закладами України, підтримка міжнародних зв’язків, участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських організацій.
4. Організація та проведення семінарів, тренінгів, медіацій та фасилітацій діалогів, просвітницьких конференцій, пов'язаних з діяльністю Федерації.
5. Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей, підлітків та молоді, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою.
1671