ООН оголошує грантовий конкурс «Зміцнення громадської безпеки та взаємодія поліції та громади на засадах партнерства у цільових громадах Донецької та Луганської областей»

Цей конкурс грантів спрямований на підтримку п’яти проєктних ініціатив щодо застосування орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та взаємодії поліції та громади на засадах партнерства.

За піднапрямом Громадська безпека до розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проєкту:

удосконалення механізмів та підвищення рівня особистої і громадської безпеки для жінок та чоловіків, дівчат та хлопчиків;

відновлення та зміцнення довіри, а також покращення координації між місцевими жителями/-льками, органами державної влади і місцевого самоврядування, надавачами послуг із безпеки, надавачами послуг постраждалим від гендерно зумовленого насильства, місцевими підприємцями, лідерами/-ками громадської думки та іншими зацікавленими сторонами у питаннях громадської безпеки;

підвищення обізнаності жителів громад у питаннях громадської безпеки, гендерно зумовленого насильства, дискримінації, ризиків, пов’язаних із конфліктом та різним впливом конфлікту на жінок та чоловіків, в тому числі з вразливих груп населення;

підвищення обізнаності жителів громад щодо прав людини, механізмів їх захисту;

підвищення обізнаності молоді щодо існуючих механізмів безпеки та ролі таких механізмів у вирішенні актуальних у громаді питань безпеки;

підвищення юридичної обізнаності серед молоді, покращення розуміння того, як працюють інституції тощо;

залучення молоді до визначення актуальних проблем особистої та громадської безпеки та їх вирішення;

залучення ветеранів/ветеранок АТО та ООС до покращення та підтримки особистої та громадської безпеки у громадах;

розробка та втілення інноваційних рішень у сфері технологій, інтернет технологій тощо задля підвищення особистої та громадської безпеки, підвищення обізнаності щодо громадської безпеки;

підвищення безпеки для жінок та їх залучення та рівна участь у процесах прийняття рішень щодо громадської безпеки;

покращення залучення жінок та чоловіків у житті громади, зокрема, розширення прав і можливостей молоді, людей літнього віку, людей з інвалідністю, етнічних меншин, ветеранів/ветеранок АТО та ООС та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, маргінальних груп, жінок та чоловіків, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

попередження і протидія гендерно зумовленому насильству;

створення і підтримка діяльності діалогових платформ, які залучатимуть жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, в тому числі з вразливих груп населення (включно з використанням сучасних інформаційних технологій);

адвокація змін на місцевому та регіональному рівнях щодо дотримання прав та розширення можливостей жінок і чоловіків у громадах, включно з найбільш вразливими групами;

моніторинг прав людини та вироблення відповідних рекомендацій;

підвищення обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення;

здійснення громадських кампаній (адвокації) на захист прав людини;

проведення просвітницьких та інформаційних кампаній з прав людини та з механізмів захисту прав людини і застосування таких механізмів;

формування та організація роботи мереж та коаліцій;

проведення освітніх заходів та формування самоорганізованих правозахисних спільнот;

адвокаційна та просвітницька діяльність щодо попередження і протидії гендерно зумовленого насильства;

Підвищення рівня готовності громад до непередбачуваних ситуацій соціально-економічного характеру, а саме покращення координації та зміцнення захисту найбільш вразливих груп у громаді.

За піднапрямом Взаємодія поліції та громади на засадах партнерства до розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, які відповідають цільовій спрямованості Проєкту:

підтримці ініціатив, спрямованих на покращення взаємодії поліції і населення на засадах партнерства з особливим фокусом на громади, розташовані у сільській місцевості та населених пунктах, розташованих вздовж «лінії зіткнення»;

вирішенню проблем безпеки, які існують в громаді і вирішення яких є пріоритетним для жителів громади;

попередженню виникнення негативних явищ та факторів, що в майбутньому можуть призвести до тяжких наслідків;

покращенню поліцейських послуг, які надаються громадянам поліцією, запровадження в діяльність поліції принципів відкритості та прозорості, створення дружнього до людини простору та покращення комунікації.;

впровадженню «пілотних проєктів» з підтримки та забезпечення прав неповнолітніх осіб, у т.ч. затриманих, у відділах/відділеннях поліції, спрямованих на підвищення якості надання поліцейських послуг неповнолітнім та зміцнення довіри до поліції;

впровадження інноваційних методів вирішення міжособистісних та групових конфліктів, що втілюються поліцією у партнерстві з населенням, з метою недопущення порушень громадського порядку, скоєння правопорушень та створення безпечного простору;

у взаємодії та за участі поліції створення діалогових майданчиків, центрів для проведення превентивних та освітніх заходів з протидії домашньому насильству та гендерно зумовленим злочинам;

підтримці ініціатив, спрямованих на покращення безпеки туризму, задоволення потреб безпеки відпочивальників та мешканців/мешканок громад під час туристичного сезону.

Дедлайн 12:00 17 червня 2021 року.

Деталі за посиланням.

83