ПРООН оголошує грантовий конкурс для ОГС Донецької та Луганської областей

Загальна інформація

Грантовий конкурс організовано Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за технічної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» за фінансування Європейського Союзу та урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Конкурс Програми малих грантів (ПМГ) спрямовано на відновлення ефективного врядування та просування примирення в охоплених збройним конфліктом громадах Донеччини та Луганщини (на підконтрольних уряду України територіях), що відповідає Цілі сталого розвитку 16 «Мир, справедливість і сильні інститути».

Важливі дати

Оголошення конкурсу ПМГ 10 травня 2021 року

Кінцевий термін подання заявок 31 травня 2021 року

Оголошення переможців конкурсу до 30 червня 2021 року

Напрями конкурсу

1. Розвиток співпраці між територіальними громадами на основі спільних інтересів та цілей.

2. Добре врядування. Заохочення участі мешканців громад і сприяння відкритості та підзвітності органів

місцевої влади.

3. Надання консультаційних послуг мешканцям громад та внутрішньо переміщеним особам.

4. Реалізація ініціатив на захист навколишнього середовища.

Території реалізації конкурсу

Організації громадянського суспільства, які отримають кошти на впровадження власних проєктів мають обрати територію їхньої реалізації з цільових громад Донеччини та Луганщини:

  • Донецька область: Бахмутська, Вугледарська, Верхньоторецька, Волноваська, Добропільська, Дружківська, Званівська, Курахівська, Лиманська, Мар’їнська, Мирноградська, Ольгинська, Очеретинська, Покровська, Святогірська, Сіверська, Слов’янська, Соледарська, Торецька, Хлібодарівська;
  • Луганська область: Біловодська, Білолуцька, Білокуракінська, Гірська, Красноріченська, Кремінська, Лозно-Олександрівська, Марківська, Міловська, Нижньодуванська, Нижньотеплівська, Новоайдарська, Новопсковська, Попаснянська, Рубіжанська, Сватівська, Сєвєродонецька, Станично[1]Луганська, Старобільська, Троїцька, Чмирівська, Широківська, Щастинська.

Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі ПМГ запрошуються неурядові громадські організації (НГО), які відповідають таким вимогам:

1) є організаціями громадянського суспільства, а саме: громадською організацією, громадським об’єднанням, благодійною організацією (благодійним товариством, благодійною установою, благодійним фондом), організацією роботодавців (або їх об’єднанням), спілкою (асоціацією) юридичних осіб, обслуговуючим сільськогосподарським кооперативом (кооперативним об’єднанням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), творчою спілкою, органом самоорганізації населення;

2) офіційно зареєстровані у Донецькій або Луганській області (на території, підконтрольній уряду України);

3) реалізовують свою поточну діяльність на території цільових областей;

4) мають статус неприбуткової або благодійної організації (мають коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0048);

5) не мають відкритих судових справ, як відповідачі, так само як і керівники організацій;

6) мають дійсний розрахунковий рахунок у банку України.

Заявки на конкурс можуть подаватися за наступними напрямами:

Напрям 1: Розвиток співпраці між територіальними громадами на основі спільних інтересів та цілей

За цим напрямом гранти надаються для налагодження співпраці між територіальними громадами для забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку територій, а також для покращення якості послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. Грантові проєкти цього напряму повинні реалізовуватися для кількох громад (двох або більше).

Ініціативи мають бути спрямовані на задоволення потреб цільових громад в таких сферах:

а) послуги:

1) комунальні послуги (підтримка створення єдиної системи електронного обліку та аналізу споживання енергії в комунальній власності; підтримка створення комунальних послуг; запровадження нових видів комунальних послуг; створення обслуговуючих кооперативів тощо);

2) соціальне забезпечення (підтримка створення комунальних служб для надання соціальних послуг у кількох громадах; створення нових соціальних послуг; розвиток закладів та служб соціального забезпечення; забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю до соціальної інфраструктури тощо);

3) телекомунікаційні, комунікаційні та інформаційні технології (автоматизація систем надання послуг жителям кількох громад; інтерактивні карти; мобільні додатки для місцевої інфраструктури тощо);

4) охорона здоров'я (підтримка залучення інвесторів до громад для надання якісних медичних послуг у закладах первинної медичної допомоги та розвитку медичної інфраструктури; вдосконалення медичних послуг та забезпечення вільного доступу до них; організація заходів щодо ранньої діагностики та профілактики захворювань тощо);

5) освіта (міжмуніципальні програми «Освіта дорослих»; формування мереж знань через створення громадських просторів, команд вчителів та експертів; розвиток дошкільних та шкільних навчальних закладів; створення установ для професійного розвитку вчителів тощо);

6) культура (підтримка створення центрів надання культурних послуг населенню; забезпечення інклюзивності та доступності культурних установ, що надають послуги кільком громадам);

б) захист навколишнього середовища (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота з безпритульними тваринами тощо); здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження; туризм (здійснення заходів із залучення туристів до громад; проєкти в галузі розвитку місцевого туризму);

в) створення офісів сталого розвитку, що реалізують ініціативи для декількох громад;

г) підзвітність та прозорість місцевої влади;

д) інші проєкти, що будуть підтримувати та просувати ідею сталої співпраці двох або більше територіальних громад.

Напрям 2: Добре врядування. Заохочення участі мешканців громад і сприяння відкритості та підзвітності органів місцевої влади

Гранти за цим напрямом надаватимуться для підвищення рівня участі громадян, а саме для забезпечення більш широкого та швидкого доступу до публічної інформації та прийняття рішень, або удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом розвитку співпраці влади з групами громад / спостерігачами / громадськими радами та адвокатськими групами. Відповідно до цього напряму, проєкти мають сприяти підвищенню якості послуг, прозорості процедур місцевого фінансового адміністрування та сталому розвитку цільових громад.

Проєкти цього напряму можуть бути спрямовані на:

а) впровадження систематичних інноваційних механізмів комунікацій для чіткого та прозорого звітування органами місцевого самоврядування громаді про діяльність, витрати та отримані результати; встановлення ефективних відносин між владою та громадянським суспільством через інформаційну діяльність з підвищення обізнаності; підвищення рівня відповідальності органів влади та постачальників послуг перед громадою; поліпшення доступу до інформації для мешканців громади; налагодження діалогу та партнерства з громадою, постачальниками послуг та приватним сектором;

б) впровадження систем громадського моніторингу в органах місцевого самоврядування; впровадження інноваційних інструментів електронного врядування для використання аналізу даних, звітування місцевих органів влади; впровадження громадського контролю із запобігання порушень у сфері публічних закупівель з використанням системи ProZorro та онлайн-платформи громадського контролю DoZorro; здійснення моніторингу та своєчасного попередження органів місцевого самоврядування про активізацію змін результатів тендерів;

в) підвищення рівня відповідальності влади перед громадою та встановлення ефективних відносин «громада – місцева влада»; розвиток діалогу між владою та громадою через інструменти громадського моніторингу діяльності;

г) створення майстерні доброго врядування на регіональному рівні в кожній області (проєкт повинен забезпечувати діяльність на всіх територіях відповідної області).

Напрям 3: Надання консультаційних послуг мешканцям громад та внутрішньо переміщеним особам.

Гранти за цим напрямом будуть надані проєктам, що забезпечуватимуть надання консультаційних послуг на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей, особливо там, де функціонують військово-цивільні адміністрації (ВЦА).

Проєкти можуть охоплювати:

а) ініціативи, спрямовані на захист прав людини; створення установ з надання консультацій та моніторингу дотримання прав людини, соціального та правового захисту населення на територіях, де створено ВЦА;

б) надання місцевої інформації та консультування в надзвичайних ситуаціях;

в) організацію та запровадження консультаційної підтримки й допомоги мешканкам та мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам, а саме:

  • соціально-психологічна допомога (допомога людям, які зазнали гендерно зумовленого або домашнього насильства; консультації логопеда; консультування з питань батьківства та розвитку дитини; сексуальна освіта для молоді тощо);
  • правова допомога населенню (консультування з питань пенсійного забезпечення; захисту майнових прав; консультування з реалізації прав на купівлю-продажу землі; прав на цільову державну допомогу для пільгових категорій громадян та цільову освіту; прав на отримання житла та земельних ділянок, відновлення документів тощо);
  • консультування та навчання з питань цифровізації (щодо використання онлайн-інструментів, комп’ютерної техніки та мобільних застосунків для доступу до цифрових державних сервісів тощо).

Напрям 4: Реалізація ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища.

За цим напрямом розглядатимуться проєкти із впровадження екологічних ініціатив, надання практичної підтримки, а також розширення та автоматизації систем екологічного моніторингу, контролю та екологічної звітності в цільових громадах.

Проєкти можуть спрямовуватись на:

а) відновлення та/або управління екосистемами з боку регіональних органів влади та територіальних громад (наприклад, деградованими землями та лісами, землями з боєприпасами, що не вибухнули, ліквідація забруднення води та ґрунту, затоплення на шахтах тощо); дослідження стану та відновлення малих річок; сучасний моніторинг ґрунтових вод; покращення доступності та якості питної води; зелений туризм як основа розвитку та просування рекреаційних зон;

б) екологічний моніторинг (в тому числі підтоплення шахт та відновлення територій);

в) розвиток відновлюваних джерел енергії; відновлення та розвиток територій на засадах впровадження положень декарбонізації;

г) комплексний контроль за утилізацією твердих відходів, в тому числі відходи електричного та електронного обладнання.

Фінансування проєктів

Допустимі витрати за рахунок грантових коштів:

— оплата праці персоналу проєкту, включаючи винагороди, страхування та інші додаткові витрати; не може перевищувати 15% від загальної суми гранту;

— витрати на проїзд та проживання команди за активностями проєкту;

— витрати на закупівлю обладнання та меблів; вартість одного лоту закупівлі не може перевищувати 3000 дол. США.

— витрати на канцтовари та витратні матеріали;

— витрати на оплату послуг експертів/консультантів, розробників інструментів оцінювання, онлайн додатків тощо;

— витрати за субпідрядними договорами (проведення вебінарів, транспортне та логістичне обслуговування тощо);

— інші витрати, пов’язані безпосередньо з виконанням проєкту (поширення інформації, процес оцінки, переклад, публікації, комунікації тощо), включаючи фінансові послуги (зокрема, банківські перекази і комісії).

Неприпустимі витрати за рахунок грантових коштів:

— відшкодування ПДВ та інших податків;

— оплата оренди офісу ОГС та комунальних платежів;

— будівельні роботи;

— оплата ремонтних робіт приміщень та обладнання;

— придбання землі, будівель, транспортних засобів;

— борги та резерви на покриття збитків і боргів;

— виплата відсотків;

— борги третіх сторін;

— представницькі витрати.

Максимальні суми грантів

Проєктні пропозиції будуть групуватись для відбору за запитуваними сумами:

а) за напрямами 1, 3, 4 можливе фінансування проєктів

— до 5000 дол. США;

— до 10 000 дол. США.

б) за напрямом 2 можливе фінансування проєктів

— до 5000 дол. США;

— до 10 000 дол. США;

— до 15 000 дол. США – проєкти зі створення майстерні доброго врядування на регіональному рівні в кожній області.

При розробці проєктних пропозицій візьміть до уваги:

— Проведення офлайн заходів (крім надання індивідуальних консультацій за напрямом 3) заборонено у зв’язку з пандемією COVID-19.

— Витрати на закупівлю обладнання, меблів, програмного забезпечення для реалізації проєктів за всіма напрямами мають складати не менш ніж 50% від суми гранту.

— Співфінансування проєкту є обов’язковою умовою конкурсу. Співфінансування за рахунок партнерських коштів, коштів місцевих бюджетів або власного внеску ОГС обов’язково передбачається у розмірі не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту

Процедура підготовки проєктної заявки

Ми запрошуємо зацікавлених ОГС до участі в активностях, організованих технічним партнером грантового конкурсу ГО «Взаємодія Плюс», для підготовки якісної проєктної заявки.

Супровід процесу підготовки заявки передбачає:

— проведення вебінарів;

— консультації експертів за напрямами проєкту;

— консультації експертів з розробки проєктних пропозицій та бюджетів проєктів.

Для ефективної роботи пропонуємо усім охочим:

1) Прочитати уважно Рекомендації заповнення аплікаційної форми та шаблону бюджету за відповідним напрямом проєкту. При заповненні шаблонів керуйтесь поясненнями за кожним пунктом документу. Звертайте увагу на обов’язковість або рекомендаційність питання. У шаблоні

бюджету зверніть увагу на пояснення рядків, наведені приклади та формули, які вже внесені для

розрахунків.

2) Зареєструватись та взяти участь у вебінарах з підготовки проєктної заявки.

3) Звернутись за необхідності з питанням до 29 травня 2021 року за телефоном +38 066 094 4933 або електронним листом на пошту SGP@vzplus.org або на Фейсбук-сторінці ГО «Взаємодія-Плюс» і ознайомитись з відповідями на сторінці HelpDesk на вебсайті конкурсу, які було підготовлено на запити заявників.

Процедура подання

Аплікаційний пакет

1) Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word, *.docx/*.doc);

3) Бюджет проєкту (у форматі Excel, *.xlsx/*.xls);

4) Додатки — відскановані копії наступних документів (*.PDF):

— Виписка з ЄДРПОУ

— Довідка про неприбутковість

— Довідка про наявність банківського рахунку

— Копія статуту організації

— Резюме менеджера проєкту (за шаблоном)

— Резюме бухгалтера проєкту (за шаблоном)

— Лист підтримки від ОМС або ВЦА (за шаблоном)

— Документ про співробітництво (партнерство) тощо між заявником та партнером з реалізації проєкту із вказанням суми співфінансування проєкту та розподілу обов’язків за проєктом

— Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній рік для ОГС, створених до 2021 р.

— Програми навчальних заходів, якщо передбачено проєктом

— Бюджет проєкту

— реєстраційна форма отримувача грантових коштів (за шаблоном) англійською мовою (Vendor Form).

Одна ОГС може подати більш ніж одну заявку, але фінансування може отримати виключно на реалізацію одного проєкту.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити аплікаційну онлайн-форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою SGP@vzplus.org, вказавши тему повідомлення: SGP_Напрям_№_Назва організації.

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 23:59 31 травня 2021 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) надсилати одним листом у архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не має перевищувати 15Mb.

Якщо ОГС подає на конкурс кілька заявок, кожну заявку необхідно подавати окремим листом.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу та передані на розгляд грантовій комісії.

Якщо від організаторів конкурсу не надійшло підтверджень про отримання документів чи прийняття документів до розгляду, необхідно зв’язатись з організаторами конкурсу за телефоном або електронним листом.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну, не розглядатимуться.

Процедура оцінювання

Перший етап: технічна експертиза.

До технічної експертизи допускаються лише ті заявки, які подані в повному обсязі (аплікаційна форма, додатки, бюджет) до кінцевої дати та часу подання заявки.  Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій грантової конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням термінів подання оновленої пропозиції. Після експертизи заявникам надійдуть повідомлення щодо допущення до конкурсу або дискваліфікації заявки.

Другий етап: оцінювання за формальними критеріями.

Заявки перевіряються на відповідність обов’язковим вимогам конкурсу ПМГ. Після експертизи заявникам надійдуть повідомлення щодо допущення до конкурсу або дискваліфікації заявки.

Третій етап: оцінювання якості проєктної пропозиції.

Здійснюється грантовою конкурсною комісією за змістом у балах відповідно до критеріїв оцінювання.

Формується рейтинг проєктів у розрізі напрямів за результатами бальної оцінки.

Четвертий етап:

Проведення процедури узгодження статей бюджету проєктної пропозиції, рекомендованої до фінансування, між заявниками та ПРООН.

П’ятий етап: захист грантової заявки командою ОГС

На захист запрошуються представники ОГС (керівник, менеджер проєкту, бухгалтер), проєктні пропозиції яких набрали найвищі бали.

Додатково

У окремих випадках ПРООН може додатково підтримати проєкти за умови наявних коштів грантового пулу.

Переможців конкурсу повідомлять електронним листом та SMS-повідомленням.

Критерії оцінювання

Технічні:

1.1 Загальна вартість бюджету не перевищує максимально прийнятну для цього конкурсу.

1.2 Питома вага витрат на оплату праці складає не більше ніж 15% від загальної вартості проєкту.

1.3 Усі статті витрат проєкту є прийнятними.

1.4 Правильно згруповані витрати за запропонованими статтями у бюджеті проєкту.

1.5 Наявні всі додатки до аплікаційної форми.

Формальні:

2.1 Відсутність діючих угод з агентствами ООН (за тим самим напрямом і на ту саму тему, що і проєкт, який подається).

2.2 Заявник є громадською організацією, громадським об’єднанням, благодійною організацією (благодійним товариством, благодійною установою, благодійним фондом), організацією роботодавців (або їх об’єднанням), спілкою (асоціацією) юридичних осіб, обслуговуючим сільськогосподарським кооперативом (кооперативним об’єднанням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів), творчою спілкою, органом самоорганізації населення.

2.3 ОГС офіційно зареєстрована в Донецькій або Луганській області (на підконтрольній уряду України території).

2.4 ОГС має статус неприбуткової або благодійної організації.

2.5 ОГС не має відкритих судових справ, як відповідач, так само як і керівник /керівники цієї організації.

2.6 ОГС має дійсний розрахунковий рахунок у банку України.

2.7 Проєкт буде здійснюватися на території цільових громад: Донецька область: Бахмутська, Вугледарська, Верхньоторецька, Волноваська, Добропільська, Дружківська, Званівська, Курахівська, Лиманська, Мар’їнська, Мирноградська, Ольгинська, Очеретинська, Покровська, Святогірська, Сіверська, Слов’янська, Соледарська, Торецька, Хлібодарівська; Луганська область: Біловодська, Білолуцька, Білокуракінська, Гірська, Красноріченська, Кремінська, Лозно-Олександрівська, Марківська, Міловська, Нижньодуванська, Нижньотеплівська, Новоайдарська, Новопсковська, Попаснянська, Рубіжанська, Сватівська, Сєвєродонецька, Станично-Луганська, Старобільська, Троїцька, Чмирівська, Широківська, Щастинська.

2.8 Наявність партнерів з реалізації проєкту (для проєктів напряму 1 обов’язково).

2.9 Співфінансування проєкту не менш ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Якісні:

3.1. Оцінювання організації – максимум 200 балів.

3.1.1 Досвід громадської діяльності з моменту реєстрації.

3.1.2 Кількість найманих працівників.

3.1.3 Кількість членів.

3.1.4 Досвід виконання проєктів за фінансування агентствами ООН.

3.1.5 Досвід виконання проєктів за останні 2 роки за рахунок залучених коштів.

3.1.6 Досвід діяльності за останні 2 роки, що фінансувалась за власні кошти організації та відповідає напряму конкурсу.

3.1.7 Досвід співробітництва з іншими організаціями громадянського суспільства.

3.1.8 Досвід взаємодії з органами місцевого самоврядування та державними установами.

3.2. Оцінювання якості заявки – максимум 800 балів.

3.2.1 Чіткість визначення проблем, на вирішення яких спрямований проєкт.

3.2.2 Обґрунтованість актуальності проблеми для громади.

3.2.3 Відповідність мети проєкту критеріям SMART.

3.2.4 Відповідність конкретних цілей та видів діяльності головній меті проєкту.

3.2.5 Відповідність показників результативності критеріям SMART.

3.2.6 Узгодженість мети, видів діяльності, показників результативності та їх спрямованість на вирішення проблеми.

3.2.7 Рівномірність графіку та реалістичність плану робіт за проєктом.

3.2.8 Якість та реалістичність медіаплану проєкту.

3.2.9 Унікальність проєктного підходу до вирішення проблеми громади.

3.2.10 Врахування гендерної складової у пропозиції.

3.2.11 Спрямованість на реалізацію прав людини.

3.2.12 Чіткість визначення цільової групи проєкту, прямих та непрямих вигодоотримувачів.

3.2.13 Якість аналізу ризиків для проєкту та релевантність запропонованих заходів щодо пом’якшення наслідків виникнення ризику.

3.2.14 Визначення впливу проєкту на громаду та змін, які відбудуться у довготерміновій перспективі в соціальному, економічному, культурному, політичному середовищі цільової громади.

3.2.15 Сталість проєкту та подальший розвиток започаткованої в рамках проєкту діяльності.

3.2.16 Наявність та якість партнерства (ОГС, ОМС, комерційні структури).

3.2.17 Наявність угод про співробітництво.

3.2.18 Відповідність закупівель цілям проєкту.

3.2.19 Якість розробки та реалістичність бюджету.

3.3. Оцінювання команди проєкту – максимум 200 балів.

Менеджер проєкту

3.3.1 Досвід реалізації проєктів за обраним напрямом конкурсу.

3.3.2 Досвід управління проєктами в рамках грантових програм.

3.3.3 Досвід членства у ОГС на посадах керівника/ члена керівного органу.

3.3.4 Освіта (рівень).

Бухгалтер проєкту

3.3.5 Досвід у веденні бухгалтерського обліку в проєктах, що реалізуються за рахунок грантових програм.

3.3.6 Досвід у веденні бухгалтерського обліку та формуванні звітності в ОГС.

3.3.7 Освіта (рівень, профіль).

3.4 Оцінювання ризиків виконання проєкту – максимум 100 балів.

3.4.1 Організаційна та технічна спроможність ОГС реалізувати проєкт.

3.4.2 Присутність менеджменту ОГС та проєкту в цільовій громаді.

3.4.3 Досвід роботи організації в цільовій громаді.

3.4.4 Оцінка попередньої співпраці з ООН.

3.5 Оцінювання захисту проєкту – максимум 200 балів.

3.5.1 Викладення логіки проєкту.

3.5.2 Розуміння потреб цільової аудиторії в громадах.

3.5.3 Обґрунтування показників результативності проєкту та їх впливу на громаду.

3.5.4 Пояснення плану досягнення сталості проєкту після закінчення донорського фінансування.

3.5.5 Розуміння обов'язків за проєктом керівника ОГС, менеджера та бухгалтер проєкту.

3.5.6 Демонстрація рівня керованості проєкту.

3.5.7 Готовність команди до імплементації проєкту.

3.5.8 Оцінювання якості захисту.

Процедура укладання угод з переможцями конкурсу ПМГ

Усі переможці конкурсу будуть укладати Грантову угоду на виконання проєкту з Програмою розвитку ООН, одного із впроваджуючих агентств Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Перерахування коштів буде відбуватись двома траншами. Перший транш у розмірі 80% гранту сплачується протягом 14 днів після укладання Грантової Угоди. Другий транш (20%) – після погодження з ПРООН фінального звіту за проєктом.

Важливо!

На дату підписання Угоди на отримання малого гранту організація, переможець конкурсу, не повинна мати поточних Угод (на виконання проєктів у тих самих напрямах діяльності, що й програма малих грантів поточного запиту), укладених з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, включно з її імплементуючими агентствами – Програмою розвитку ООН (ПРООН), Структурою ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

За наявності в організації, переможця конкурсу, чинної угоди із вищезгаданими агентствами ООН вона маєповідомити про це в аплікаційній формі при поданні заявки.

Для довідки:

Грантовий конкурс організовано Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за технічної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» за фінансування Європейського Союзу та урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Контакти

Вебсайт конкурсу: http://www.vzplus-grant.org.ua

Контактний телефон: +38 0660 94 49 33

31