ДІАЛОГ В МОДЕЛІ ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ : ОСОБЛИВОСТІ І ФУНКЦІЇ

Зображення

На основі аналізу сучасних наукових досліджень, міжнародних документів, практики постконфлікт- ного переходу до мирного життя Північної Ірландії, Балканських країн, країн Африки і Азії автори дове- ли, що професійно підготовлений фасилітований діалог має важливе значення для успішної розробки й імплементації моделі перехідного правосуддя і має бути інтегрованим в ці процеси. Уперше в нау- ці визначено особливості організації та проведення фасилітованого діалогу щодо тем перехідного правосуддя, концептуалізовано три функції діалогу в перехідному правосудді: 1) діалог як інструмент публічних консультацій щодо перехідного правосуддя; 2) діалог як інструмент інклюзивного ухвален- ня рішень; 3) діалог як інструмент примирення і формування суспільних наративів. На основі аналізу відомих досліджень і особистого практичного досвіду ведення діалогових процесів в Україні запропо- новано тематичні фокуси діалогів у межах чотирьох напрямів перехідного правосуддя та обґрунтова- но основні практичні підходи щодо включення фасилітованого діалогу в процеси розробки й упрова- дження державної політики в сфері перехідного правосуддя в Україні. 

Детальніше в публікації авторів тут:

Дивитися документ:
122
Немає коментарів. Ваш буде першим!