Включення і рівність

Моніторинг включення стандартів конвенції ООн про права осіб з інвалідністю до «національної стратегії у сфері прав людини» та інших довгострокових рішень в Україні. Звіт громадських об’єднань людей з інвалідністю підготувала Національна Асамблея людей з інвалідністью.

У 2019 році виповнилося 10 років ратифікації Україною конвенції ООн про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї, а у березні поточного року – 10 років, як кПОі стала частиною українського законодавства (вступила в дію). напевно, цього часу достатньо, щоб перейти від дискусій про те, як кра- ще облаштувати життєдіяльність людей з інвалідністю, до – як створити умови для реалізації ними прав людини на рівні з іншими. Мало б стати вже вчорашнім «соціальний захист осіб з інвалідністю», поступившись місцем, наприклад, за- безпеченню прав з наскрізним включенням питання інвалідності до різних сфер державної політики.

2020 – рік підведення підсумків в Україні щодо низки важливих стратегічних уря- дових документів, до пріоритетів яких й мало бути включене все вищеозначене. Це і «національний план дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю, і національна стратегія у сфері прав людини, і План заходів з виконання За- ключних рекомендацій комітету ООн з прав осіб з інвалідністю. тому моніторинг включення стандартів конвенції про права осіб з інвалідністю до державної по- літики є актуальним та нагальним.

Завдяки підтримці Посольства Великої Британії в Україні, наданій на реалізацію проекту «імплементація національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», Гс ВГО «національна Асамб- лея людей з інвалідністю України» (далі – нАіУ) спільно з іншими всеукраїнськи- ми та місцевими громадськими об’єднаннями провела моніторинг, результати якого пропонуються у цьому виданні. 

 До Вашої уваги Брошюра.

Дивитися документ:
83
Немає коментарів. Ваш буде першим!