Посилення відповідальності щодо створення і безбар’єрних та інклюзивних просторів

Тип статті:
Авторська

12 березня 2020 року в залі Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пройшов круглий стіл на тему «Інклюзивна платформа в Україні: реалії, виклики, майбутнє», який організувала ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів». В круглому столі взяли участь біля 40 осіб, з них більш 30 — лідерів громадських об’єднань, що займаються питаннями захисту прав людей з інвалідністю з областей України, а також посадовці з Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, профільних міністерств та відомств.

Зображення

Микола Надулічний, голова громадської спілки Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю, радник Голови обласної державної адміністрації Луганської області, Луганська області, виступив з презентацією «Посилення відповідальності щодо створення і безбар’єрного простору та інклюзивних будівель і споруд для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення»:

Детальні пропозиції до Комітету від Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю підготовлені та надані, їх текст зазначений наступним чином.

Сьогодні в країні триває багато процесів, багато питань має бути на постійному контролі, тому, я як Голова ГО «Асоціація організацій людей з інвалідністю» Луганської області (далі - ЛАООЛІ) звертаюсь до вас з наступним.

Одним із найголовніших напрямків роботи нашої організації є питання будівництва і, зокрема, стан дотримання нормативів по доступності при будівництві нових об’єктів та капітальному ремонті, реставрації, реконструкції, та/або технічному переоснащенні діючих об’єктів житлового і громадського призначення та дорожньо - транспортної інфраструктури. Тобто, нас цікавить створення безперешкодного середовища життєдіяльності (далі - БСЖ) для маломобільної категорії населення (далі - МКН), яка за статистикою, складає близько 40 % населення України.

З самого початку нашої діяльності ми налаштовували актив своїх місцевих осередків у містах і районах області на налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, органами місцевої і центральної виконавчої влади у вирішенні усіх перепон на шляху реалізації законів та підзаконних актів у сфері містобудування та створення БСЖ.

Задля цього ми активно співпрацюємо із структурними підрозділами Мінбуду України, Мінсоцполітики України та інших державних та громадських організацій Луганської області.

Сьогодні в Луганській області представники ЛАООЛІ в ходять до комітетів доступності як на обласному так і на місцевому рівнях.

На засіданні Верховної Ради попередниця на посту Міністра розвитку громад і територій Бабак Олена Валеріївна, озвучила, з нашої точки зору, головну проблему того, чому темпи створення безперешкодного середовища життєдіяльності не задовольняють маломобільну категорію населення України (а це, нагадую ще раз, близько 40% усього населення) і не дозволяють Україні гідно виконувати статтю 9 «Конвенції ООН про права людей з інвалідністю». Цією проблемою є Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Особливу надію на якісь позитивні дії у цій справі викликала у нас досить жорстка особиста позиція по ставленню до ДАБІ, що була висловлена на прес-конференції при вступіна посаду нового міністра.

Ми також вважаємо, що ДАБІ і її територіальні підрозділи не виконують свого головного обов’язку, який надала їм держава – контролю за виконанням законодавства у сфері містобудування.

До цього висновку ми прийшли тому, що ведемо реальний моніторинг дотримання вимог державних нормативів по доступності на реальних об’єктах, котрі з’являються в експлуатації і при цьому дуже часто (аж занадто часто) зустрічаємось з різними нюансами порушення діючого законодавства у цій сфері, які залишаються поза увагою інспекцій ДАБІ.

Я можу привести сотні прикладів на підтвердження цього висновку, але не буду цього робити, це займе занандто багато часу.

Враховуючи все вище викладене дозволю собі коротко окреслити - які зміни до діючих законів та підзаконних актів доцільно, на нашу думку, було б внести для того, щоб посилити відповідальність інспекторів ДАБІ за появу об’єктів з відхиленнями (а тим більше - з ігноруванням ) державних нормативів по доступності.

I. Положення про ДАБІ України, що затверджено Постановою КМУ від 09.07.2014 №294.

1. Стаття 4 абзац 7 викласти у наступній редакції: «Здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил технічних умов, інших нормативних актів (у т.ч. – і при експлуатації існуючих об’єктів житлового і громадського призначення та вулично – дорожньої інфраструктури, які пройшли капітальний ремонт, реставрацію, реконструкцію чи технічне переоснащення) ліцензійних умов на провадження господарської діяльності».

2. Стаття 5 доповнити новим абзацем наступного змісту: «Активно налагоджує співпрацю з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю у місцевих комітетах доступності»

3. Стаття 6 абзац 2 викласти у наступній редакції: «2. Обов’язково залучати до проведення планових перевірок дотримання власниками закінчених у будівництві нових об’єктів житлового і громадського призначення та вулично – дорожньої інфраструктури, і діючих об’єктів, які пройшли капітальний ремонт, реставрацію, реконструкцію чи переоснащення представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій людей з інвалідністю у місцевих комітетах доступності, фахівців науково–дослідних та науково–технічних організацій.

4. Стаття 6 абзац 14 викласти у наступній редакції: «14. Здійснювати фіксування процесу перевірки та факту порушення нормативів по доступності на об’єкті, який знаходиться в стадії будівництва чи в стадії капітального ремонту, реставрації, реконструкції чи технічного переоснащення засобами аудіо, фото, та відеотехніки. Посадові особи Державної архітектурно–будівельної інспекції та її територіальних органів під час перевірки мають право безперешкодного доступу на місця будівництва капітального ремонту, реставрації, реконструкції, чи технічного переоснащення об’єктів…» і далі по тексту.

5 Стаття 8 – доповнити наступними словами, записаними після слів «…громадськими спілками…» «(а в питаннях створення безперешкодного середовища життєдіяльності для маломобільних громадян – з представниками громадських організацій людей з інвалідністю у місцевих Комітетах доступності )».

6 Стаття 11 – доповнити новим обзацем наступного змісту « Зобов’язати керівників територіальних органів ДАБІ налагоджувати співпрацю з представниками громадських організацій людей з інвалідністю в місцевих Комітетах доступності у сфері створення безперешкодного середовища життєдіяльності для маломобільних категорій населення».

II.ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно–будівельного контролю та вдосконалення містобудівного законодавства» ( від 09.04.2015, №320 –VIII)

1. Стаття 6 частина 11 (стосується змін до ст.39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності) абзац перший викласти у наступній редакції:

«…протягом десяти робочих днів, після перевірки на об’єкті (разом з представниками громадської організації людей з інвалідністю в міських та районних комітетах доступності) стану дотримання вимог нормативів по доступності об’єкту для маломобільних громадян».

2. Стаття 6 частина 13 (стосується змін до ст.41 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») доповнити наступним абзацем: «частину п’яту доповнити словами « створення без бар’єрного середовища життєдіяльності для маломобільних громадян», записаних після слова «енергозбереження» та словами «з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю у міських та районних комітетах доступності» записаних після слів «передбачених законом».

III. ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності ( в редакції ЗУ від 22.12 .2011, № 4220- VI) – преамбулу викласти у наступній редакції: «Цей Закон встановлює відповідальність юридичних та фізичних осіб підприємців (суб’єктів містобудування та власників об’єктів) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також інспекторів державного архітектурно–будівельного контролю, які допустили появу в експлуатації на підконтрольній їм території об’єктів житлового та громадського призначення з відхиленнями від вимог нормативів по доступності».

2. Стаття 1 - абзац 1 і 2 доповнити словами «…та власниками об’єктів» записаних після слів « суб’єктів містобудування» у відповідних відмінках

3 Стаття 2 - доповнити новою частиною 8 наступного змісту: інспекторів державного архітектурно – будівельного контролю за появу в експлуатації на підконтрольній їм території об’єктів житлового та громадського призначення та дорожньо - транспортної інфраструктури з відхиленнями від вимог нормативів по доступності несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі (визначити розмір). Нумерація подальших частин статті 2 збільшується на одиницю.

Відповідні зміни і доповнення необхідно внести і в статті 96 та 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, було б доцільно внести певні зміни та доповнення до статті 26 ЗУ «Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні»; Постанови КМУ від 13.04.2011р № 461 (в редакції Постанови КМУ від 8. 09. 2015 р. № 750); Постанови КМУ від 23. 05 .2011р №553). Але це вже іншим разом, якщо наші міркування будуть Вами визнані слушними.

115
Немає коментарів. Ваш буде першим!