Агенції регіонального розвитку – інструмент сталого розвитку регіону

Тип статті:
Авторська
Джерело:

З метою ефективної реалізації державної регіональної політики можуть засновуватись Агенції регіонального розвитку. 

Агенції регіонального розвитку (далі АРР) є неприбутковими установами, що утворюються на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами. На Луганщині Агенцію засновано в 2016 році.

Для розуміння мети створення АРР визначимо бачення та місію АРР.

Бачення: АРР – це команда експертів, аналітичний центр, проектний офіс, майданчик для співпраці влади, бізнесу та громади!

Місія АРР: Об’єднання зусиль влади, бізнесу та громади, формування партнерства між ними, для забезпечення сталого регіонального розвитку Луганщини!

Для забезпечення своєї діяльності АРР застосовую проектний підхід!

Тому вся діяльність та послуги АРР мають бути проектами. Проекти можуть бути «тверді» та «м’які».

«Тверді» проекти АРР – це конкретна розробка та реалізація проектів регіонального та місцевого розвитку, інвестиційних проектів та інше.

«М’які» проекти АРР – це освітні проекти, метою яких є підвищення інституційної спроможності замовника, його конкурентоспроможності.

Отже, реалізація перспективних інвестиційних проектів, підвищення спроможності суб’єктів місцевого та регіонального розвитку, формування довіри та партнерства між ними сприятимуть сталому розвитку територій та регіонів.

Головними споживачами послуг АРР ми визначаємо трьох суб’єктів місцевого та регіонального розвитку:

 1. Органи влади та органи місцевого самоврядування (далі ОМС);
 2. Представники бізнесу;
 3. Громадські організації.

Відповідно, джерелами фінансування АРР можуть бути бюджетні, приватні та грантові кошти.

Послуги органам влади та ОМС можна умовно розділити на дві групи – регіональні і місцеві. Фінансування проектної діяльності має відбуватись через регіональні та місцеві програми соціально-економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності, формування іміджу та промоції регіону або території.

Засновником АРР є обласні державні адміністрації та обласні ради. На сьогоднішній час, як правило, обласні бюджети – є основним джерелом фінансування діяльності АРР в Україні. Пропонуємо наступний перелік проектних послуг АРР для регіонального рівня:

 • Моніторинг реалізації Стратегії;
 • Розробка проектів регіонального розвитку;
 • Промоція регіону;
 • Координація МТД та донорів;
 • Адміністрування регіональних конкурсів і програм;
 • Супровід інвесторів.

Перелік не є вичерпним. Серед іншого, АРР можуть стати регіональними аналітичними центрами, очолити та адмініструвати спільноти практиків з регіонального та місцевого розвитку (Наприклад – РЕГІОНЕТ).

Для місцевих громад перелік послуг може бути більш широким, особливо для нових ОТГ, що як раз стають на шлях формування своєї спроможності. Пропонуємо наступний перелік проектних послуг АРР для місцевого рівня:

 • Супровід розробки проектів місцевого розвитку;
 • Супровід написання та реалізації стратегій;
 • Впровадження системи енергетичного моніторингу;
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств;
 • Супровід розробки інвестиційного паспорта території;
 • Формування сприятливого бізнес-середовища;
 • Юридичний супровід.

Перспективним напрямком діяльності АРР має стати співпраця з місцевим бізнесом. На наше переконання, бізнес має стати локомотивом місцевого та регіонального розвитку і він повинен формувати порядок денний для влади щодо економічного розвитку територій, а місцева влада має створювати сприятливі умови ведення бізнесу на відповідній території.

Пропонуємо наступний перелік проектних послуг АРР для бізнесу, який умовно розділений на три групи:

 1. Малий бізнес:
 • Бізнес планування;
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності;
 • Юридичні консультації;
 • Дорадництво в АПК.
 1. Середній бізнес:
 • Бізнес планування;
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності;
 • Відкриття, закриття юридичної особи;
 • Закордонні бізнес-місії;
 • Сприяння зовнішньоекономічній діяльності.
 1. Зовнішній інвестор:
 • Супровід у роботі з місцевою владою;
 • Логістичні послуги;
 • Переклад.

Ще одним партнером для АРР мають стати громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги (далі – програми МТД). АРР Луганської області в 2017-2018 роках стала грантером ПРООН. Ми отримали значний фінансовий ресурс на організацію роботи, проведення заходів, залучення відповідних експертів.

В цій сфері діяльності для залучення ресурсів для АРР ми вбачаємо такі можливості:

 1. Співпраця з недержавними організаціями (далі – НДО):
 • Партнерство в написанні та реалізації проектів;
 • Формування та адміністрування мереж НДО.

2. Співпраця з програмами МТД:

 • Адміністрування проектів МТД;
 • Надавач послуг для МТД;
 • Моніторинг і оцінка реалізації проектів.

Ця сфера діяльності значний потенціал для забезпечення діяльності АРР, але на початковому етапі пріоритетом для АРР має стати партнерство в реалізації проектів з іншими НДО.

Крім уже зазначених послуг, для АРР перспективними ще є й інші універсальні послуги, наприклад:

 • Тренінги;
 • Івенти – конференції, семінари, виставки, форуми;
 • Майданчик – для івентів;
 • Переклади;
 • Поліграфія.

Споживачами таких послуг можуть бути представники любих суб’єктів регіонального та місцевого розвитку.

Щодо організації договірної компанії із споживачами, АРР має бути носієм відповідної методики реалізації проекту-послуги. На підставі такої методики формується технічне завдання на проект-послугу, яке є невід’ємною частиною договору із споживачем, та підставою для визначення вартості відповідного проекту – послуги. В технічному завданні визначаються активності, заходи та кінцеві продукти по проекту, рівень залученності АРР до цих активностей. Від цих показників залежатиме конкретна вартість проекту-послуги.

Договір між АРР на «м’які» проекти та споживачем оформлюється як договір на послуги від АРР, із відповідним щомісячним звітуванням за виконання технічного завдання та оплатою за надані послуги.

Для забезпечення сталої роботи АРР, вони мають диверсифікувати джерела надходжень фінансових ресурсів. Це запорука стабільної та незалежної діяльності АРР на благо громади регіону.

Заступник Директора Агенції регіонального розвитку Луганської області
Власенко Роман Геннадійович
+380509259448
vrgvlasenko@gmail.com

158
Немає коментарів. Ваш буде першим!