Путівник із залучення кращих пактик е-участі громадян

У цьому світлі, Путівник переслідує кілька цілей. Основною прикладною метою є опис підходів до відбору і висвітлення кращих практик в області використання сучасних цифрових інформаційно- комунікаційних технологій, що сприяють участі громадян в управлінні на місцевому рівні для їх можливої адаптації для реалізації у громадах Донецької та Луганської областей. Це також надасть можливість уникнути повтору помилок інших. З цією метою, портал www.YouParticipate.info буде он-лайн репозиторієм кращих практик, зібраних активними громадянами, кодифікованих і описаних у певному форматі.

Зображення

Іншою прикладною метою Путівника є демонстрація конкретного міжнародного досвіду у викори- станні цифрових технологій для підвищення ролі громадськості у розвитку місцевої демократії, з особливим акцентом на досвіді Європейського Союзу. Наприклад, до книги увійшли практики, що опубліковано на порталі JoinUp, який збирає, описує і поширює передові рішення в інтересах міс- цевих адміністрацій, громадянського суспільства, бізнесу.

З Посібником можна ознайомитися тут:

Дивитися документ:
414
Немає коментарів. Ваш буде першим!