Рекомендації щодо адаптації місцевих політик до результатів дослідження SCORE

Планування та розробка місцевих політик на підставі дослідницьких даних, що відбу­вається в партнерстві влади та громадськості, з використанням різноманітних аналітич­них інструментів, грає важливу роль у розвитку кожної громади. Одним із потужних інструментів для проведення галузевого аналізу під час планування місце­вих політик є Індекс соціальної згуртованості і примирення (SCORE).

Зображення

У вересні-грудні 2020 року в рамках пілотного дослідження, проведеного в чотирьох громадах Донецької та Луганської областей, було проведено аналіз місцевих політик щодо відповідності стратегічному напряму соціальної єдності Програми ООН із відновлення та розбудови миру та адаптації резуль­татів дослідження SCORE в Донецькій та Луганській областях. В публікації наведено результати аналізу окремих політик із застосуванням резуль­татів дослідження SCORE, контент-аналізу програмних документів та проведення фокус-групових досліджень у пілотних громадах. Окремо розглянуто соціальну, освітню, молодіжну політики та політику у сфері громадянського суспільства, а також наве­дено загальні висновки та рекомендації щодо планування місцевих політик із використанням результатів дослід­ження SCORE.

Ця публікація може бути цікавою представникам органів місцевого самоврядування, громадським, міжнародним та іншим організаціям, які здійснюють свою діяльність на місцевому рівні та хочуть ефективно впливати на процеси розробки та реалізації стратегічних і програмних документів, а також спільно у партнерстві працювати над їхньої ефективністю.

155
Немає коментарів. Ваш буде першим!