Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Презентовано ​дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю»

Презентовано ​дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю»
​Дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» підготовлене у вересні-жовтні 2021 року Громадської Спілкою «Луганська Асоціація Організацій Осіб з Інвалідністю» за фінансової підтримки Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Актуальність дослідження полягає у наявній потребі вивчення існуючих умов, можливостей і перспектив для подальшої соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. 

Питання перегляду та вдосконалення існуючих заходів державної політики щодо підтримки осіб з особливими потребами є критично важливим в умовах офіційно задекларованого курсу України на європейську інтеграцію та відстоювання європейських цінностей. Одним із пріоритетних завдань для державної соціальної політики в цьому контексті є забезпечення гарантій для людей з особливими потребами щодо їхньої всебічної інтеграції в усі сфери життя суспільства.

Разом з тим, наразі в Україні продовжують існувати численні бар’єри, які заважають повноцінному залученню осіб з інвалідністю до освітнього, професійного, соціального життя на рівні з іншими громадянами. Одними з причин відповідних проблем є недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо питань соціальної і трудової реабілітації осіб з інвалідністю; неефективність існуючих механізмів щодо працевлаштування відповідної категорії громадян; відсутність цілісної культури сприйняття осіб з інвалідністю та усвідомлення їхніх проблем в українському суспільстві тощо. 

Дослідження «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю» спрямоване на реалізацію низки заходів, у рамках яких відбулося комплексне та системне вивчення існуючих проблем щодо реалізації соціальних, трудових, професійних можливостей для осіб з інвалідністю. 

Зображення

Отримані результати можуть у подальшому бути використані для вироблення експертних рекомендацій щодо покращення відповідних умов для навчання і працевлаштування людей з особливими потребами у довгостроковому періоді. Крім того, дослідження націлене на актуалізацію відповідної тематики в українському суспільстві, формування більш інклюзивного і толерантного середовища для осіб з інвалідністю в Україні.

Заходи у рамках реалізації проекту включали в себе проведення різних типів досліджень – кабінетного і соціологічного. 

У рамках кабінетного дослідження був проведений експертний аналіз існуючих вітчизняних нормативно-правових документів; програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; статистичних даних щодо реалізації державної політики у цій сфері. 

Крім того, був здійснений аналіз міжнародного досвіду щодо відповідної тематики, який порівнювався з практиками професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. 

За результатами кабінетного дослідження були сформульовані експертні висновки та рекомендації, які можуть бути використані для напрацювання програми сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації й адаптації осіб з інвалідністю в Україні.

Зображення

Соціологічне дослідження включало в себе всеукраїнське анкетне опитування цільової аудиторії у кількості 3158 осіб (особи з І, ІІ, ІІІ групами інвалідності); фокус-групове опитування (фокус-групи проводилися у 14 областях України та в м. Київ по 8-12 учасників у кожній групі); індивідуальні інтерв’ю з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (всього 30 інтерв’ю). 

Тематика дослідження стосувалася вивчення практичних аспектів існуючих на сьогодні умов, можливостей і перспектив для соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні (як з точки зору працевлаштованих осіб з інвалідністю або тих, хто знаходиться в пошуку роботи, так і з позиції потенційних або фактичних роботодавців). 

Географія проведення фокус-груп:1.     Вінницька область;2.     Донецька (підконтрольна уряду частина) область;3.     Запорізька область;4.     Івано-Франківська область;5.     Луганська (підконтрольна уряду частина) область;6.     Одеська область;7.     Полтавська область;8.     Дніпропетровська область;9.     Харківська область;10.  Черкаська область;11.  Чернівецька область;12.  Херсонська область;13.  Сумська область;14.  Львівська область;15.  м. Київ.  

Компанії, з якими проводилися індивідуальні інтерв’ю:1.     Avon Cosmetics Ukraine2.     ДТЕК3.     Бюро Верітас Україна4.     Національний депозитарій України5.     РайффайзенБанк6.     Шелл Рітейл Україна7.     ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»8.     Ашан9.     Фрідом Фінанс Україна10.  Carlsberg11.  Адвокатське бюро «Боченко та партнери»12.  ТОВ «Голднен Гейт Ассет Менеджмент»13.  Фондова біржа ПФТС14.  Виробник бутильованої води15.  INPRAXI LAW16.  AB InBev Efes17.  Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство18.  Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство19.  ТОВ «Ортопед»20.  Vodafone21.  YouControl22.  Matviyiv&Partners23.  Міжнародні авіалінії України24.  Archidata25.  «Укренерго»26.  McDonald's Ukraine27.  ТЕРРА ФУД28.  «Сільпо»29.  Нова пошта30.  Unilever  

Зображення

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

За результатами проведених заходів і на основі зібраних даних формується збірник з матеріалами дослідження, підведеними підсумками, рекомендаціями і корисними посиланнями як для центральних органів виконавчої влади, так і для людей з інвалідністю й відповідних громадських організацій, які опікуються тематикою соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. 

У цілому висновки за результатами проекту включають в себе наступне: 

Висновки з кабінетного дослідження 

В Україні присутній контроль за виконанням роботодавцями встановлених квот щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, однак при цьому послуга соціального супроводу на робочому місці практично не представлена на практиці. Станом на 2020 рік кількість працевлаштованих склала 16 % від загального числа дорослих з інвалідністю.

У реальності практика складається таким чином, що навіть при наявності формального факту працевлаштування, трудова реабілітації відбувається не завжди.Наявні статистичні дані не дають достатньої інформації для забезпечення цілеспрямованих та керованих процесів щодо працевлаштування людей з інвалідністю (відсутня деталізація по нозологіях, цьому не приділяється увага при плануванні та створенні робочих місць для людей з інвалідністю).Актуальною зберігається суперечність щодо санкцій за недотримання квот при працевлаштуванні осіб з інвалідністю: роботодавці приватного сектору мають сплачувати санкції, тоді як роботодавці державного сектору від них звільнені. 

Міжнародна ж практика свідчить, що в певних ситуаціях саме роботодавці державного сектору надають більше робочих місць для людей з інвалідністю.В Україні недостатньою представляється наявна практика залучення людей з інвалідністю на освітні програми бакалаврату, магістратури, аспірантури.

Зображення

Висновки з соціологічного дослідження і опитування цільової аудиторії 

Питання професійної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні – системне і комплексне. Все починається з освіти – вона у повноцінному вигляді недоступна для людей з інвалідністю, лише зараз стає інклюзивною і стикається з численними перешкодами. Через це формується «замкнене коло» – особа з інвалідністю не має змоги повноцінно скласти високий бал із ЗНО, вступити до ВНЗ, навчатися за обраним фахом, здобувати необхідну кваліфікацію і бути конкурентним на ринку праці.Комплекс проблем із освітою впливає на професійну адаптацію вразливих груп населення – роботодавці (зокрема, приватні підприємці, націлені на отримання прибутку) часто не замотивовані брати осіб з інвалідністю на роботу саме через їхню низьку кваліфікацію і відсутність навичок, а також через відсутність бажання / спроможностей облаштувати робоче місце, нести соціальну відповідальність тощо.

Впливає на здобуття навчання і пошук роботи й загальна проблема з доступністю транспорту та транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю, які через це не мають змоги повноцінно дістатися до місця навчання, співбесіди, офісних приміщень чи адмінбудівель. 

Серед інших проблемних питань зазначаються відсутність належного рівня комунікації і роз’ясненням інформації про можливості професійної реабілітації людям з інвалідністю; відсутність репрезентації людей з інвалідністю в публічному просторі як гарних спеціалістів, що можуть обіймати різні посади. 

Для роботодавців актуальними є проблеми, пов’язані із складнощами документообігу у процесі дотримання порядку працевлаштування осіб з інвалідністю. Наразі існуючі норми в законодавстві розцінюються як такі, що сприяють популярності фіктивного працевлаштування, а не стимулюють працевлаштовувати таких людей повноцінно. 

Існуючий норматив для працевлаштування осіб з інвалідністю на рівні 4% від загальної чисельності не враховує особливості виробництв з великою кількістю робочих місць, небезпечними та шкідливими умовами праці. 

Також не береться до уваги фактична кількість бажаючих працевлаштуватись осіб з інвалідністю у конкретному регіоні. Тобто немає адекватного механізму створення сприятливих умов для підприємств (наприклад, підготовки і надання кандидатів на посади).  

Зображення

Експертні рекомендації, розроблені для органів державної влади і громадського сектору, включають у себе: 

-      Інституалізацію соціального супроводу для людей з інвалідністю при працевлаштуванні та на робочому місці; 

-      Інклюзію у професійній освіті, включаючи заклади вищої освіти, і у сфері трудової діяльності; 

-      Проведення психологічних курсів із посилення потенціалу осіб з інвалідністю на базі центрів зайнятості; 

-      Трансформацію системи збору, обробки, зберігання та використання статистичних даних щодо працевлаштування осіб з інвалідністю;-      Усунення вибіркового ставлення до роботодавців і непоширення санкцій на бюджетні установи;

-      Проведення комунікативних заходів за участі громадських організацій людей з інвалідністю та соціально-педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти з метою вироблення спільного бачення на вирішення проблеми; 

-      Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, волонтерських проектів, зокрема для бізнесу, задля популяризації ідеї перспективності працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні. 

-      Покращення доступності для більшої мобільності і присутності людей з інвалідністю в соціумі;

-      Налагодження системної комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав і можливостей професійної реалізації осіб з інвалідністю з боку соціальних органів;

-      Створення умов мотивації, а не покарань для бізнесу з метою його зацікавленості в працевлаштуванні осіб з інвалідністю. 

Зображення

Така мотивація для роботодавців щодо створення відповідних робочих місць і працевлаштування людей з інвалідністю має включати в себе наступне: 

-      Для осіб з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, передбачається можливість працевлаштування з умовою виконання роботи вдома, що в умовах карантину для роботодавців є плюсом (не треба адаптувати робочі місця в офісах для частини співробітників); 

-      Формування позитивного іміджу та репутації компанії / установи як інклюзивного середовища може приваблювати інші перспективні кадри (за рахунок все більшого привернення уваги до питання інклюзивності у публічному просторі «толерантні компанії» будуть користуватися більшою популярністю, а рівень кваліфікації потенційних працівників з числа людей з інвалідністю може зростати за рахунок продовження реформи освіти); 

-      Наявність позитивного досвіду створення робочих місць для людей з інвалідністю в інших підприємствах (як вітчизняних, так і зарубіжних), де представлені відповідні особи на різних посадах і з різними обов’язками (подолання стереотипного сприйняття обмеженості посад для таких людей – насправді існує багато сфер, де вони можуть виконувати роботу).

Зображення


Читайте наші новини на телеграм каналі

16:25
125
Немає коментарів. Ваш буде першим!