Тривають консультації з громадськістю щодо ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Тривають консультації з громадськістю щодо ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
8 вересня в форматі зум-конференції відбулися перші доступні громадськості консультації на національному рівні, які й досі тривають. Увага! На Луганщини збір та узагальненн пропозицій з місцевого та регіонального рівня проводиться Департаментом соціального захисту населення Луганської облдеражміністрації. Пропозиції може подати кожен не байдужій.

На виконання пункту 3.3 протокольного доручення віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної за результатами засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 15.03.2021, Міністерство соціальної політики спільно з Апаратом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики розробило проєкт Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року.

При підготовці проекту документу враховані пропозиції центральних органів виконавчої влади, а також результати п’яти багатосторонніх консультацій, що були присвячені різним тематичним питанням Пекінської платформи дій та Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. До тематичних сесій долучилися представники органів виконавчої влади, наукових кіл, громадянського суспільства, в тому числі місцеві жіночі організації та представниці груп жінок, які стикаються з множинною дискримінацією, а також міжнародні партнери у сфері розвитку.

На виконання завдань, передбачених цілями Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, розроблено проєкт Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2024 роки. 26 серпня 2021 року документи розміщено для громадського обговорення на сайті Міністерства соціальної політики України: https://www.msp.gov.ua/projects/709/; коментарі та пропозиції будуть прийматися до розгляду через електронний портал протягом місяця.

8 вересня в форматі зум-конференції ьули організовані обговорення, що відбулися завдяки ініціативи Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики та Міністерства соціальної політики України за підтримки структури ООН Жінки в Україні.

Зображення

На онлайн заході були присутні більше 110 осіб з громадських об’єднань, у тому числі громадські організації, які представляють захисниць/захисників прав жінок та жінок, які стикаються з множинною дискримінацією (жінки-ВПО, ромські жінки, жінки з інвалідністю тощо), представники профспілок і наукових кіл, Апарат Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, структура ООН Жінки, представники ПРООН та інших міжнародних організацій. 

Мета заходу – сприяти змістовному залученню громадських об’єднань до розробки Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2024 роки, що дозволить врахувати потреби та інтереси різних груп жінок і чоловіків.

Учасники змогли обговорити:

  • проєкт Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2024 роки, а також пропозиції ГО до цих документів;
  • визначити заходи, до реалізації яких готові долучитися громадські організації/об’єднання, та орієнтовні обсяги фінансування за рахунок позабюджетних джерел;
  • напрацювати узгоджені пропозиції щодо проєкту Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та заходів Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022-2024 роки та показників їх виконання.

Серед пропозицій та запитів, що лунали під час обговорення були наступні:

«Цікаво, як на практиці може реалізуватися деклароване створення механізму збору даних та ефективного реагування на дискримінацію за ознакою статі та гендерної ідентичності. Також, кажучи про природні та енергетичні ресурси, було б добре відобразити права жінок з корінних народів України. Водночас добре б згадати у цій загальній стратегії потребу ефективного плану дій щодо іншої нещодавно затвердженої урядової Ромської стратегії а контексті участі жінок та дівчат. Тому що ця Стратегія ромської інклюзії подана Держслужбою з етнополітики, яка підпорядковується Мінкульті, й варто контролювати реалізацію Стратегії щодо свободи від дискримінації, позитивних дій щодо ромських жінок та дівчат у сфері соціальної політики. Якщо буду змушена покинути цю зустріч на деякий час, буду вдячна за врахування коментаря та пропозиції.» -  Ольга Веснянка, правозахисниця, експертка (Ромська правозахисна група, Коаліція з протидії дискримінації).

«Підкажіть будь ласка підхід до показників „Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, за статтю, осіб: за віковими групами (0-3 роки, 4-6 років, 7-14 років, 15-17 років, 18-49 років, 50 і старші); за формами насильства (фізичне, сексуальне, економічне, психологічне); за характером взаємин між постраждалою особою та кривдником“ — які показники збиратимуть це виявлення, це постраждалі? яким чином цей показник вимірюватиме ефективність стратегії?. В цілі №4 — є „створити умови для розширення економічної активності жінок, особливо у віці 25–29 років, а також можливостей для офіційної та повної зайнятості жінок з гідними умовами праці, зокрема у сільській місцевості та вразливих груп населення“. Передбачено в заходах „Проведення інформаційних кампаній“. Відомо, що найбільший гендерний розрив у зайнятості — саме у віці виховання дітей (жінки 25-29 рр 61%, чоловіки 81%, подібна картина до 39 років. Більш того, Держкомстат дає дані — що родини з дітьми частіше живуть в бідності, чим більше дітей — тим більше вірогідність що родина живе за межею бідності. В той же час, рівень охоплення дітей дошкільними закладами постійно зменшується, особливо в сільській місцевості. В ЦСР на 2020 рік була ціль 80%, Україна тільки віддаляється від неї. Пропозиція — розглядати цю ціль не тільки в контексті прав дітей, а і в контексті прав жінок. Інформаційна кампанія в сільській місцевості за відсутності дитячого садочка не буде ефективною. Також у п. 2.4, де йдеться про кібербулінг, згадується лише про кібербулінг щодо жінок. Думаю, що тут варто зробити також наголос на дівчатах та молодих жінках, які найчастіше зіштовхуються з цією проблемою.» - Юлія Аносова., експертка

«Нажаль надалі не має жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Ми вважаємо, що цих жінок не можна відносити до категорії „люди з інвалідністю“. Це повинна бути окрема ланка, адже жінки наперед не знають і не планують що їх можливості будуть обмежені через обставини.Тому дуже просимо виокремити ЖІНОК, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ» — одна з присутніх експерток.

«Чи є потреба зазначити в стратегії демографічну проблему в Україні. Яка на мій погляд є дуже гострою для майбутнього нашої нації. Офіціальні статистичні данні щодо народжень та смертей за перше півріччя 2021 — всього в Україні народилось 133.457 громадян, померло 349.042 громадян. Відсоткове співвідношення народжень та смертей 262 %. Щодо узгодження термінології — документ містить одночасно „толерантність“ та „терпимість“ як синоніми, можливо зупинитись на одному з них. Також в стратегії є „люди старшого віку“, „літні люди“ та „люди похилого віку.“ -  Марія Дмитрієва, експретка.

»В оперативній цілі 2.3 (Забезпечено рівний доступ до правосуддя для всіх жінок і чоловіків) акцент робиться лише на створенні механізму реагування на випадки дискримінації та покращення доступу до БПД. При цьому не конкретизується, який саме це механізм з протидії дискримінації, чи має бути сформовано нормативну базу для його забезпечення і т.д. Також взагалі не згадується такий важливий компонент, як підвищення гендерної чутливості в діяльності судових та правоохоронних органів, які працюють з постраждалими від насильства за ознакою статі, про методичне забезпечення працівників судових і правоохоронних органів щодо роботи з постраждалими від насильства жінками, про збільшення частки жінок-суддів на керівних посадах в судах і т.п. У Стратегії вказано, що у вересні 2018 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби, який зрівняв жінок із чоловіками щодо доступу до посад і військових звань та встановив рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової службі, а також скасував обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд. Також у стратегії йдеться, що деякі посади залишаються закритими для жінок, зокрема у військових частинах спеціального призначення, посади офіцерського складу, пов’язані з використанням вибухових речовин, усі посади на підводних човнах і надводних кораблях. Проте тут варто звернути увагу, що надалі залишаються деякі положення, які встановлюють нерівність в контексті відповідальності, наприклад, КУпАП у статті 32-1 регламентує, що арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок, а стаття 62 КК України забороняє призначення жінкам-військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Що стосується добових нарядів, то дійсно Закон 2018 року виключив обмеження з п. 269 Статуту ЗСУ, проте у 2019 році був прийнятий Закон № 205-IX, який повернув вказані обмеження, тому чинний п. 269 Статуту і надалі їх містить. Щодо доступу до посад, варто звернути увагу, що МОУ дозволило призначати жінок на всі офіцерські посади у військових частинах спеціального призначення наказом № 26, який набув чинності 06.03.2020. Також нещодавно МОУ прийняло наказ № 74 від 22.03.2021, який дозволив жінкам укомплектувати посади, що пов'язані з використанням вибухових речовин, водолазними роботами тощо. На підводних човнах і надводних кораблях, в управліннях бригад надводних кораблів жінки можуть займати посади лише за спеціальностями морально-психологічного та медичного забезпечення (наказ МОУ від 22.03.2021 № 74)." - Вікторія Фацієвич, експертка.

Слід зазначити, що на Луганщині, Департамент соціального захисту населення Луганської обласної адміністрації збирає до 21 вересня пропозиції, про що повідомляється в листі-звернення до членів Обласної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми: 

«Просимо до долучитися до опрацювання зазначених проєктів та надати пропозиції до:

— Державної стратегії;

— заходів Державної програми;

— зазначених показників до заходів Державної програми, виконавцями яких визначено обласні держадміністрації (за роками, заповнивши відповідну графу «Зазначення показника»;

— прогнозного обсягу фінансових ресурсів для виконання заходів, які будуть фінансуватися з місцевих бюджетів, заповнивши відповідну графу додатку 2 та фінансово-економічні розрахунки.

Інформацію просимо надіслати до 21.09.2021.на електрону адресу: sspdszn@gmail.com.


Читайте наші новини на телеграм каналі

09:45
69
Немає коментарів. Ваш буде першим!