Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Impact center CXID.UA

Impact center CXID.UA
Impact center CXID.UA 0

Основними напрямами діяльності Impact center CXID.UA є:

  • Дослідження та популяризація процесів розвитку бізнесу зі значним впливом на регіони в інтересах миробудівництва;
  • Проведення адвокаційних кампаній, досліджень, розслідувань та інформування громадськості та інших стейкхолдерів щодо стану та тенденцій розвитку регіонів;
  • Використання ринкових сил та потенціалу економічного розвитку задля миру;
  • Розвиток потенціалу громад та бізнес-середовища для залучення осіб різних соціальних груп та територій, покращення соціальних стандартів;
  • Сприяння залученню в Україну та її регіони імпакт-інвестицій та розвиток імпакт-підприємництва;
  • Популяризація серед потенціальних інвесторів та бізнес-спільноти концепції перетворюючих інвестицій зі значним соціальним впливом;
  • Вирішення соціальні та екологічні виклики через дослідження та просвітництво;
  • Популяризація соціальної відповідальності та сталого розвитку для мешканців регіону, представників бізнесу та інвесторів;
  • Сприяння залученню інвестицій, які суттєво впливають на позитивні соціальні змін, спільноти та території.
114