Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з посередництва та медіації проєкту

Відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з посередництва та медіації проєкту

Громадська організація «Фундація «Простір» в рамках грантового проєкту «Запровадження інноваційних механізмів ГІСМАОВК на рівні громад», що реалізується за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру, оголошує відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з посередництва та медіації проєкту.

Дата оголошення про тендер: 10 листопада 2021 р.

Термін подання тендерних пропозицій: 29 листопада 2021 р. до 14:00

Предметом закупівлі є послуги Експерт-ментора з посередництва та медіації, який фактично в проєкті надаватиме послуги з методологічного супроводу стосовно виявлених ситуацій, робить оцінку медіабельності повідомлень, що надходять в веб-сайт Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (скорочено – ГІСМАОВК www.dialog-ua.org), слідкує за методологією роботи посередників ГІСМАОВК, підтримує зв’язок з експертною радою ГІСМАОВК та вносить рекомендації до аналітичних висновків посередників проєкту по конфлікт-кейсам, проводить навчання персоналу та над загальним звітом та презентацію проєкту (матеріали будуть включені в окрему брошуру по результатам проєкту) в частині виконання посередницької роботи в системі ГІСМАОВК.

Послуги Експерта-ментора з посередництва та медіації будуть зосереджені на:

 1. Менторській та методологічній допомозі посередникам проєкту щодо формування діалогових груп та координації діалогів.
 2. Оцінці спроможностей потенціалу підготовлених дизайнів діалогів та їх учасників.
 3. Консультуванні проєктної команди посередників щодо застосування методів аналізу конфліктів, дизайнів діалогоих процесів для побудови взаєморозуміння. Нагляд за комунікативними навичками медіаторів-посередників, емоційній компетентністю та навичками індивідуальної роботи, тощо.
 4. Коодинації груп медіаторів в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях (не менше 12 діалогів). Координація підготовки груп до вирішення конфліктів та розробки подальших заходів експертної підтримки.
 5. Проводенні супервізійних сесій для груп медіаторів на основі втручань, щонайменше 12 онлайн-сесій (спостерігання за процесом розробки інтервенцій групою посередників, поради щодо коректної методології втручання, стратегій спілкування зі сторонами, надання рекомендацій членам групи, тощо).
 6. Підготовці аналітичного звіту за проведеними заходами та публікації на мепінгу системи ГІСМАОВК офіційних висновків по конфлікт-кейсам.
 7. Сприянні в підготовці заходів ГО «Фундація «Простір» та презентацій щодо винесених уроків.
 8. Розробці рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо створення системи запобігання та вирішення конфліктів в громадах, що включатиме підготовку інших документів для імплементації на рівні громад стосовно механізмів роботи посередників ГІСМАОВК.
 9. Підготовці навчальних матеріалів з напрямку роботи посередників на практиці роботи ГІСМАОВК та працює над загальним звітом та презентацію проєкту (матеріали будуть включені в окрему брошуру по результатам проєкту).

Строк надання послуг: протягом 5-ти місяців від дати підписання Договору надання послуг.

У вартість послуги має бути включено все, зазначене вище в основних технічних вимогах до послуг експерта-ментора.

Вимоги до постачальника послуг – учасника тендеру

До участі у тендері запрошуються суб’єкти, що мають базові знання та навички з основ посередництва, медіації та фасилітації діалогів та досвід посередницької роботи з конфліктами протягом щонайменше трьох років, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами та рекомендаційними листами та викладено в листі довільної форми з описом попереднього досвіду. Досвід також повинен бути відображений в портфоліо/резюме учасника тендеру.

Очікується, що Експерт-ментор з посередництва та медіації проєкту за період його реалізації надасть менторську та іншу необхідну підтримку по не менш ніж 12 конфлікт-кейсам та 4-м посередникам проєкту, про що складе відповідний звіт та опрацює не менше 3-х відповідних звітів та презентацією по проєкту (матеріали будуть включені в окрему брошуру по результатам проєкту) та не менше 2-х супроводжуючих документів для запровадження системи попередження та вирішення конфліктів на рівні громад. Очікується, що Експерт-ментор з посередництва та медіації буде працювати на проєкт протягом 5-ти місяців в період з 1.12.2021 по 29.04.2021.

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

 1. Лист зацікавленості, в якому викладено попередній досвід аналітичної роботи з конфліктами, а також запропонований формат співпраці (угода про надання послуг з ФОП або угода ЦПХ з фізичною особою) (форма довільна).
 2. Портфоліо/резюме заявника, в якому викладено попередній досвід практичної роботи з конфлікт-кейсами протягом щонайменше трьох років.
 3. Щонайменше 6 сертифікатів з загальним часом навчання не менше 200 годин, що підтверджують наявність базових знань та навичок з основ посередництва, медіації та фасилітації діалогів.
 4. Щонайменше 2 (два) рекомендаційні листи від попередніх Партнерів / Клієнтів у сферах співпраці,, що підтверджують роботу з мінімум 50 конфлікт кейсами з Донецької, Луганської та Запорізької областей.
 5. Підписаний розрахунок ціни послуг за 1 місяць та за весь період.
 6. Копію документів, що підтверджують державну реєстрацію та податковий статус у разі роботи з ФОП / копію паспорту та ІНН у разі роботи з фізичною особою.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

 1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
 2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення;
 3. Якість опису послуг та відповідність очікуванням організатора;
 4. Прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Тендерні процедури

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за ел. адресою prostir.foundation@gmail.com до 22 листопада 2021 року.

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника, засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 29 листопада 2021 року до 14:00 із зазначенням на конверті назви постачальника, «Запровадження інноваційних механізмів ГІСМАОВК на рівні громад», назва ГО куди надається – ГО «Фундація «Простір», за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59-А, офіс 509-А. Електронна версія документів має бути надіслана на пошту ПРООН grants.ua@undp.orgз темою листа «Угода № RPP_2021_08_087_CR – відкритий тендер_Експерт-ментор з медіації».

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 14:00 29 листопада 2021 року, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця тендеру, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації, та проведення оцінки відповідно до викладених нижче критеріїв оцінки. Перевага буде надана постачальнику, який отримає найбільшу кількість балів.

Результати тендеру будуть повідомлені організатором учасникам тендеру шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання тендерного комітету для розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 30 листопада 2021 року.

Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Оцінка та порівняння пропозицій

Для оцінки пропозицій використовуватиметься складна оцінка, що окрім ціни буде брати до уваги наявність та тривалість підтвердженого попереднього досвіду виконання подібних робіт, якість та складність наданих прикладів попередньо розроблених продуктів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати пропозиція складає 200 балів. У разі, якщо пропозиція не набере мінімальну кількість балів за параметрами технічної оцінки без оцінки фінансової пропозиції (мінімально 50 балів), в такому випадку її фінансова пропозиція оцінюватися не буде (фінансовій пропозиції буде присвоєно 0 балів).

Складова оцінкиВагаМаксимальна кількість балів, які можна отримати
Тривалість підтвердженого досвіду виконання подібних робіт:1-3 роки: 10 балів3-4 роки: 20 балів

Більше 5 років: 40 балів

20%40
Кількість аналітичних продуктів (звітів) щодо конфліктів-кейсів:2 продукти: 10 балів3-4 продукти: 20 балів

Більше 5 продуктів: 40 балів

20%40
Деталізація опису розрахунку послуг з роботи над конфлікт-кейсами та відповідними методикамиРозрахунок є детальним і відповідає наданому технічному завданню (40 балів)Розрахунок є недеталізованим і частково відповідає технічному завданню (20 балів)

Розрахунок не відповідає технічному завданню (0 балів)

20%40
Цінова пропозиціяУсі фінансові пропозиції отримають кількість балів, обернено пропорційну їх ціні. Тобто, найдешевша пропозиція отримає максимальну кількість балів, а інші пропозиції отримають кількість балів по відношенню до їх вартості до найдешевшої пропозиції.40%80
Total100%200

Договір буде заключено із учасником, який подав переможну пропозицію.

Керівник ГО «Фундація «Простір»

Кудрявцев С. О.

Виконавець:

+38 050 848 77 92, Яна Чанкотадзе

Цю Інструкцію з технічним завданням учаснику тендеру можна скачати у додатку нижче.

Телефон:
+380508487792
Дата та час події:
14:00
Файл:
4-1-typova-tenderna-dokumentatsiya-tenderu-fp.docx 27 Кбзавантажений 3 рази
35