Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з конфлікт аналізу проєкту

Відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з конфлікт аналізу проєкту

Громадська організація «Фундація «Простір» в рамках грантового проєкту «Запровадження інноваційних механізмів ГІСМАОВК на рівні громад», що реалізується за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру, оголошує відкритий тендер на закупівлю послуг Експерт-ментора з конфлікт аналізу проєкту.

Дата оголошення про тендер: 10 листопада 2021 р.

Термін подання тендерних пропозицій: 29 листопада 2021 р. до 13:00

Предметом закупівлі є послуги Експерт-ментора з конфлікт аналізу, в тому числі надання методологічного супроводу команді проєкту стосовно виявлених ситуацій, оцінка медіабельності повідомлень, що надходять в веб-сайт Геоінформаційної системи моніторингу, аналізу, оцінки та вирішення конфліктів (скорочено – ГІСМАОВК www.dialog-ua.org), контроль за методологією роботи моніторів та аналітика ГІСМАОВК, підтримка зв’язку з експертною радою ГІСМАОВК та надання рекомендацій до аналітичних висновків по конфлікт-кейсам та аналітичним звітам, проведення навчання персоналу та робота над загальним звітом та презентацію проєкту (матеріали будуть включені в окрему брошуру по результатам проєкту) в частині виконання моніторингової та аналітичної роботи по оповіщенням систему ГІСМАОВК.

Послуги Експерт-ментора з конфлікт аналізу передбачають наступне:

 1. Вивчати інформацію, що поступає до системи ГІСМАОВК через повідомлення, яка не пройшла аналіз медіабельності та пілотуванні механізмів раннього попередження конфліктів з підготовкою окремих аналітичних висновків по кожній такій ситуації. (З підготовкою відповідного аналітичного звіту по немепінгованим на веб платформі повідомленням).
 2. Наглядати за діяльністю моніторів та аналітика щодо методичного використання основ конфліктології в їх роботі.
 3. Здійснювати консультативну підтримку з методологічних питань моніторів та аналітика проєкту.
 4. Описати та підготувати загальний звіт та презентацію проєкту (щоб матеріали увійшли в окрему брошуру по результатам проєкту), пов’язані з моніторинговою та аналітичною складовою процесу роботи з ГІМСАОВК.
 5. Підготувати документи для імплементації на рівні громад механізмів роботи моніторів та аналітиків ГІСМАОВК в рамках запланованої роботи по проєкту щодо практики роботи інструментом ГІСМАОВК.
 6. Підготувати матеріали та повести онлайн-презентацій для потенційних кандидатів на пілотування системи із Луганської та Донецької областей.
 7. Підготувати навчальні матеріали з теорії конфлікту, методів аналізу конфліктів, практичних навичок роботи з геоінформаційною системою та відображених в ній конфліктів, застосованих на практиці роботи ГІСМАОВК, для включення в загальний звіт та презентацію проєкту (матеріали будуть включені в окрему брошуру по результатам проєкту).
 8. Прийняти участь за необхідністю у відповідних заходах по проєкту ГО «Фундація «Простір» та її партнерів.
 9. Перепровіряти, узагальнювати та презентувати загальну роботу по моніторингу та аналізу конфліктів (команди моніторів та аналітика ГІСМАОВК) на відповідних заходах ГО «Фундація «Простір».

Строк надання послуг: протягом 5-ти місяців від дати підписання Договору надання послуг.

У вартість послуги має бути включено все, зазначене вище в основних технічних вимогах до послуг експерта-ментора.

Вимоги до постачальника послуг – учасника тендеру

До участі у тендері запрошуються суб’єкти, що мають базові знання та навички з основ конфліктології тадосвід практичної роботи з конфлікт-кейсами протягом щонайменше трьох років, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами та рекомендаційними листами та викладено в листі довільної форми з описом попереднього досвіду посередницької роботи з конфліктами.

Очікується, що Експерт-ментор з конфлікт аналізу проєкту за період його реалізації проаналізує всі повідомлення (не менше 50), що поступили до системи за весь період її існування, та буде здійснювати методологічну підтримку моніторів та аналітика проєкту, опрацює не менш 3-х відповідних експертних звітів (інформація по яким увійде до брошури по результатам проєкту). Очікується, що Експерт-ментор з конфлікт аналізу буде надавати послуги протягом 5-ти місяців в період з 1.12.2021 по 29.04.2021 (що буде враховано при заключенні договорів з переможцями тендеру).

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

 1. Лист зацікавленості, в якому викладено попередній досвід аналітичної роботи з конфліктами, а також запропонований формат співпраці (угода про надання послуг з ФОП або угода ЦПХ з фізичною особою) (форма довільна).
 2. Портфоліо/резюме заявника, в якому викладено попередній досвід практичної роботи з конфлікт-кейсами протягом щонайменше трьох років. Досвід аналітичної роботи в системі ГІСМАОВК буде пріоритетом.
 3. Щонайменше 4 сертифікати з загальним часом навчання не менше 50 годин, що підтверджують наявність базових знань та навичок з основ конфліктології.
 4. Щонайменше 2 (два) рекомендаційні листи від попередніх Партнерів / Клієнтів, що підтверджують роботу з мінімум 50 конфлікт кейсами з Донецької, Луганської та Запорізької областей.
 5. Підписаний розрахунок ціни послуг за 1 місяць та за весь період.
 6. Копію документів, що підтверджують державну реєстрацію та податковий статус у разі роботи з ФОП / копію паспорту та ІНН у разі роботи з фізичною особою.

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

 1. Відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
 2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення;
 3. Якість опису послуг та відповідність очікуванням організатора;
 4. Прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Тендерні процедури

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за ел. адресою prostir.foundation@gmail.com до 22 листопада 2021 року.

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника, засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 29 листопада 2021 року до 13:00 із зазначенням на конверті назви постачальника, «Запровадження інноваційних механізмів ГІСМАОВК на рівні громад», назва ГО куди надається – ГО «Фундація «Простір», за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59-А, офіс 509-А. Електронна версія документів має бути надіслана на пошту ПРООН grants.ua@undp.orgз темою листа «Угода № RPP_2021_08_087_CR – відкритий тендер_Експерт-ментор з конфлікт аналізу».

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 13:00 29 листопада 2021 року, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця тендеру, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації, та проведення оцінки відповідно до викладених нижче критеріїв. Перевага буде надана постачальнику, який отримає найбільшу кількість балів.

Результати тендеру будуть повідомлені організатором учасникам тендеру шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання тендерного комітету для розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 30 листопада 2021 року.

Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Оцінка та порівняння пропозицій

Для оцінки пропозицій використовуватиметься складна оцінка, що окрім ціни буде брати до уваги наявність та тривалість підтвердженого попереднього досвіду виконання подібних робіт, якість та складність наданих прикладів попередньо розроблених продуктів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати пропозиція складає 200 балів. У разі, якщо пропозиція не набере мінімальну кількість балів за параметрами технічної оцінки без оцінки фінансової пропозиції (мінімально 50 балів), в такому випадку її фінансова пропозиція оцінюватися не буде (фінансовій пропозиції буде присвоєно 0 балів).

Складова оцінкиВагаМаксимальна кількість балів, які можна отримати
Тривалість підтвердженого досвіду виконання подібних робіт 3 роки: 10 балів3-4 роки: 20 балівБільше 5 років: 40 балів20%40
Кількість аналітичних продуктів (звітів) щодо конфліктів-кейсів:2 продукти: 10 балів3-4 продукти: 20 балів

Більше 5 продуктів: 40 балів

20%40
Деталізація опису розрахунку послуг з роботи над конфлікт-кейсами та відповідними методикамиРозрахунок є детальним і відповідає наданому технічному завданню (40 балів)Розрахунок є недеталізованим і частково відповідає технічному завданню (20 балів)

Розрахунок не відповідає технічному завданню (0 балів)

20%40
Цінова пропозиціяУсі фінансові пропозиції отримають кількість балів, обернено пропорційну їх ціні. Тобто, найдешевша пропозиція отримає максимальну кількість балів, а інші пропозиції отримають кількість балів по відношенню до їх вартості до найдешевшої пропозиції.40%80
Total100%200

Договір буде заключено із учасником, який подав переможну пропозицію.

Керівник ГО «Фундація «Простір»

Кудрявцев С. О.

Виконавець:

+38 050 848 77 92, Яна Чанкотадзе

Цю Інструкцію з технічним завданням учаснику тендеру можна скачати у додатку нижче.

Телефон:
+380508487792
Дата та час події:
13:00
Файл:
3-1-typova-tenderna-dokumentatsiya-tenderu-fp.docx 26 Кбзавантажений 1 раз
38