RSS

Мережа інклюзивних громадських радників

Станом на 01.01.2020 мережа інклюзивних громадських радників, що діють в Луганській області нараховує 14 осіб (можна побачити кожного на мепінгу цього ресурсу).

Інклюзивні громадські радники діють на підставі Угоди про взаємодію членів Мережі інклюзивних громадських радників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» , що визначає поняття та врегульовує роботу інклюзивних громадських радників, що були виявлені, як активні громадяни не байдужі до питань інклюзії в цілому та проходили навчання в рамках реалізації проєкту «Iнклюзивна мережа громадських радникiв Лугансько'i областi» за фінансової підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) та представляє собою узгоджені дії щодо взаємодії між членами мережі.

Сама мережа стала результатом спеціального проекту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ», історію якого можна побачити на сторінці Асоціації та тут: http://ndo.lg.ua/places/news/272/131

Напрями роботи осіб, що виконують фунції інклюзивних громадських радників та залучені до діяльності мережі в якості волонтерів — це діяльність за всіма напрямами діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ», 

зокрема:

(1) Організація роботи виконавчого офісу, діловодства та документообігу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(2) Здійснення захисту прав людей з інвалідністю шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо, а також організація, підтримка та участь відповідно до законодавства в міжнародних, державних і недержавних програмах і проєктах, спрямованих на захист прав людей з інвалідністю за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(3) Налагодження співпраці з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими та інвестиційними установами, підприємствами за підтримки ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(4) Робота в порядку визначеному законом по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проєктів для досягнення статутної мети ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(5) Участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій тощо, за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(6) Участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших заходах, сприяння виданню та поширенню друкованих матеріалів, створенню радіо — телепередач і фільмів, що відповідають меті ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(7) Сприяння розвитку соціального підприємництва в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(8) Сприяння розвитку сільського зеленого туризму та рекреації в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(9) Внесення в порядку визначеному законодавством до органів державної влади і місцевого самоврядування, пропозицій з питань пов'язаних з діяльністю ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(10) Сприяння створенню комфортних умов для організації відпочинку своїх членів та розвитку спорту за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(11) Розробка та впровадження інноваційних соціальних технологій при підтримці ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(12) В порядку визначеному законодавством проведення консалтингових та соціологічних досліджень, сприяння створенню банків наукових та інноваційних проєктів, інформаційних та учбово-дослідницьких центрів за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(13) Розповсюдження інформації відносно своєї діяльності та популяризації своєї мети відповідно завдань, визначених цією Угодою та від імені ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(14) Забезпечення членів Мережі відповідною технічною та економічною інформацією, підготовка аналітичних матеріалів щодо стану соціального розвитку, сприяння створенню інформаційної системи моніторингу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(15) Сприяння членам ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» в отриманні повної і достовірної інформації про діяльність державних і недержавних органів, міжнародних організацій, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм, про їх роль в розвитку структури для підтримки людей з інвалідністю на території здійснення діяльності Інклюзивними громадськими радниками.
(16) Сприяння розвитку демократичної культури соціального спілкування і взаємодії, вдосконалення системи зав’язків міжнародних організацій, державних установ, бізнес- структур та громадськості в розвитку системи захисту прав людей з інвалідністю.
(17) Моніторинг реальної ситуації про працевлаштування інвалідів та регулювання, саморегулювання з точки зору відповідності європейським стандартам та відповідно до доручень ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».
(18) Сприяння захисту навколишнього середовища з метою покращення та підтримки рівня здоров'я населення відповідно до діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(19) Створення і ведення бази даних членів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(20) Створення і ведення бібліотеки, архіву та депозитарію ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(21) Технічна підтримка веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» та партнерів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(22) Інформаційно-аналітична діяльність, актуалізація контенту веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».

Немає елементів для відображення

Категорії

Новини НДО

В м. Сєвєродонецьку закінчилася акція "Лист Діду Морозу" благодійного фонду "МИЛОСЕРДЯ"
31 січня 2020 року на молодіжній платформі "Вільний простір" Кризького СБК відбулись загальні збори мешканців села Кризьке.
Сьогодні на заході в готелі «Мир» Проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України" та «Демократичне врядування у Східній Україні» презентували результати оцінки доступності державних послуг для людей з інвалідністю в Донецькій та Луганській областях.
Коротка хронологічна Історія успіха реалізованого завдяки UN RPP протягом минулого року проєкту, що надав старт багатьом коирсним суспільству інклюзивним ініціативам.
Опитування «Інклюзивність - Універсальний дизайн - Соціальне єднання» тривало протягом вересня 2019 року та проводилось під час відвідування активістами різноманітних заходів проекту.
Міжнародний день людей з інвалідністю спрямовано на привернення уваги до проблем цієї категорії суспільства
Батьки з Громадської організації "Діа-Світ" допомагали своїм дітям творити власноруч новорічну красу
Допоможемо дітям виконати новорічну дитячу мрію!
Благодійний захід, присвячений Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом