Громадськість Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей

Інклюзивна громадська радниця Мишева Наталя

Інклюзивна громадська радниця Мишева Наталя

Напрями роботи Інклюзивного громадського радника, що залучений до діяльності мережі в якості волонтера — це діяльність за всіма напрямами діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ», зокрема:

(1) Організація роботи виконавчого офісу, діловодства та документообігу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(2) Здійснення захисту прав людей з інвалідністю шляхом надання їм всебічної допомоги, представлення їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо, а також організація, підтримка та участь відповідно до законодавства в міжнародних, державних і недержавних програмах і проєктах, спрямованих на захист прав людей з інвалідністю за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(3) Налагодження співпраці з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими та інвестиційними установами, підприємствами за підтримки ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(4) Робота в порядку визначеному законом по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інвестиційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проєктів для досягнення статутної мети ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(5) Участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій тощо, за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(6) Участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших заходах, сприяння виданню та поширенню друкованих матеріалів, створенню радіо — телепередач і фільмів, що відповідають меті ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(7) Сприяння розвитку соціального підприємництва в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(8) Сприяння розвитку сільського зеленого туризму та рекреації в громаді здійснення діяльності Інклюзивного громадського радника за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(9) Внесення в порядку визначеному законодавством до органів державної влади і місцевого самоврядування, пропозицій з питань пов'язаних з діяльністю ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(10) Сприяння створенню комфортних умов для організації відпочинку своїх членів та розвитку спорту за сприяння ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(11) Розробка та впровадження інноваційних соціальних технологій при підтримці ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(12) В порядку визначеному законодавством проведення консалтингових та соціологічних досліджень, сприяння створенню банків наукових та інноваційних проєктів, інформаційних та учбово-дослідницьких центрів за сприянням ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(13) Розповсюдження інформації відносно своєї діяльності та популяризації своєї мети відповідно завдань, визначених цією Угодою та від імені ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(14) Забезпечення членів Мережі відповідною технічною та економічною інформацією, підготовка аналітичних матеріалів щодо стану соціального розвитку, сприяння створенню інформаційної системи моніторингу ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(15) Сприяння членам ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» в отриманні повної і достовірної інформації про діяльність державних і недержавних органів, міжнародних організацій, установ, юридичних осіб різних організаційно-правових форм, про їх роль в розвитку структури для підтримки людей з інвалідністю на території здійснення діяльності Інклюзивними громадськими радниками.
(16) Сприяння розвитку демократичної культури соціального спілкування і взаємодії, вдосконалення системи зав’язків міжнародних організацій, державних установ, бізнес- структур та громадськості в розвитку системи захисту прав людей з інвалідністю.
(17) Моніторинг реальної ситуації про працевлаштування інвалідів та регулювання, саморегулювання з точки зору відповідності європейським стандартам та відповідно до доручень ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».
(18) Сприяння захисту навколишнього середовища з метою покращення та підтримки рівня здоров'я населення відповідно до діяльності ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(19) Створення і ведення бази даних членів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(20) Створення і ведення бібліотеки, архіву та депозитарію ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(21) Технічна підтримка веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» та партнерів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»;
(22) Інформаційно-аналітична діяльність, актуалізація контенту веб-ресурсів ГС «ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».

Адреса и контакты

160
Громадська організація створена в 2011 році
Громадська організація сприяє консолідації місцевого населення на реалізацію проєктів і програм місц
Підтримка, захист та реалізація інтересів, прав і свобод українських громадян з ментальними порушенн
Метою діяльності Організації є задоволення, захист та сприяння реалізації членами Організації своїх
Метою Організації є: активізація процесу соціально-економічного розвитку села, підвищення громадсько
МЕТА діяльності Організації: захист прав жінок, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоло
Громадська організація "Світ для всіх" створена для захисту прав та інтересів сімей, що виховують ді
Громадська організація "Світ життя - підтримка, турбота, захист" створена 27.07.
Правовий захист людей з інвалідністю, надання консультацій з питань інклюзивного середовища та уніве
Організація, що здійснює правовий захист, надає консультації з пільгових питань для осіб з інвалідні
Головною метою діяльності Організації є захист прав та законних соціальних, економічних, творчих, ві
Громадська організація «Мама Діє» є спільнотою батьків вразливих груп населення Луганщини, зокрема р
Головною метою Impact center CXID.
Громадська організація "Мир для всіх" об'єднала активних педагогів та батьків вихованців Костятинів
Амбасадори миру – спільнота, яка виросла зі звичайно навчання та поступово перетворилася потужну мер
Громадська організація “Вибір” зареєстрована 15 липня 1997р.
Творити зміни під силу кожній/кожному.
Метою діяльності ЛАБОРАТОРІЇ РОЗВИТКУ ЛУГАНЩИНИ є задоволення та захист законних освітніх, просвітни
Просвітництво врятує світ, а свобода власну точку зору.
Донецький молодіжний дебатний центр був утворений 1997 року.
ГО "Інвалідів-ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району" є добровільним неприбутковим громадським о
Місією організації є задоволення та захист своїх законних соціальних, творчих, вікових, національно-
Організація задовольняє та захищає свої законні соціальні , творчі, національно-культурні, спортивн
Благодійний фонд «Милосердя» існує з 1994 року. Фонд діяв на території м.
Наша місія: У вас є ідеї? Давайте втілювати їх разом!
Агенція існує з метою підвищення рівня якості життя громади селеща шляхом створення можливостей розв
Представницький орган з питань молодіжної політики, направлений на консолідацію молодіжного руху міс
Організація створена для допомоги дітям та дорослим, хворим на цукровий діабет.
Організація займається пропагандою правових знань за підтримки ВП ГУНП Новоайдарського району
Громадська спілка "Луганська Асоцiацiя органiзацiй осіб з інвалiднiстю" створена за ініціативи актив
Громадська організація «Медіапростір Україна» є неприбутковою, неполітичною організацією, яка об’єдн
Громадська організація "Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець" працює над розбудовою суспільства з
Агенція регіонального розвитку Луганської області - це неприбуткова небюджетна установа, що створена
Кремінська бізнес-асоціація об’єднала представників бізнес-громадськості, підприємців й керівників п
Малими кроками до великої мети.
Громадська організація Дивокрай-2008 була створена у 2008 році групою активних громадян у рамках спі
Громадська організація була створена у 2008 році за підтримки ПРООН ініціативною групою та зараз очо
Громадська організація «Луганський прес-клуб» є неприбутковою, неполітичною організацією, яка об’єдн
Громадська організація «ЧМИРІВСЬКИЙ СВІТАНОК» досвідчена громада.
Організація сприяє розвитку освіти та культури на територіях, постраждалих від збройного конфлікту 2
Громадський Дім – це постійно діюча платформа для розвитку громадської активності міста Рубіжне.
Сільська громадська організація створена у 2013 році за підтримки районного Ресурсного центру розвит
Розбудова громадянського суспільства в Україні на рівні місцевих територіальних громад, підтримка гр
Активна робота щодо розвитку селища, постійна співпраця із фондами-грантодавцями, плідна співпраця і
Захист законних прав та задоволення соціальних, економічних і спільних інтересів своїх членів, сприя
Захист прав та інтересів жінок.
Мережа громадських організацій "Громадська Платформа" є об'єднанням неурядових організацій України.
Центр правової інформації та консультацій.
​Громадська організація «Фундація «Простір» була створена 27 травня 2015 року студентами, співробітн
​Агентство стійкого розвитку Луганського регіону – це недержавна неприбуткова громадська організація